เราชนะเงินเข้าแล้ว 2,000 บาท กดใช้สิทธิได้ 6 โมงเช้าวันนี้

เข้าแล้วรอบแรกสำหรับผู้ที่ได้รับสิทธิเราชนะเงินเข้าแล้ว 2,000 บาท สามารถกดใช้สิทธิได้ในแอปเป๋าตัง เวลา 6.00 – 23.00น. ทุกวัน จะใช้เงินเราชนะครั้งเดียวหมด หรือจะสะสมไปใช้วันอื่น ๆ ก็ได้ครับ

ผู้ที่จะใช้สิทธิเราชนะควรอัปเดตแอปดังนี้

 • iOS แอปเป๋าตังเวอร์ชั่น 10.33.0
 • Adroid เป๋าตังเวอร์ชั่น 10.32.0
 • Huawei เป๋าตังเวอร์ชั่น 10.34.0
ป้ายเมนูเราชนะ สิทธิรับเงินช่วยเหลือค่าครองชีพ 7000 บาท (ผู้ได้สิทธิเราชนะ)
ป้ายเมนูเราชนะ สิทธิรับเงินช่วยเหลือค่าครองชีพ 7000 บาท (ผู้ได้สิทธิเราชนะ)

👍  วิธีใช้สิทธิเราชนะ 2000 บาท

👍  8 วิธีสแกนใบหน้าให้ผ่านง่าย

👍  วิธียืนยันสิทธิเราชนะ กดได้ในเป๋าตัง

เราชนะเงินเข้าแล้ว 2พันบาท

วิธีตรวจสอบสถานะเราชนะ

 1. เข้าเว็บไซต์ www.เราชนะ.com
 2. กดเลือเมนู ตรวจสอบสถานะผู้ได้รับสิทธิ
 3. ป้อนข้อมูลส่วนตัว กด “ตรวจสอบสถานะ”
 4. ระบบแจ้งผล

ขั้นตอนที่ 1 เข้าเว็บไซต์

ให้ท่านกดเข้าเว็บไซต์ www.เราชนะ.com

เข้าเว็บไซต์ www.เราชนะ.com
เข้าเว็บไซต์ www.เราชนะ.com

ขั้นตอนที่ 2 กดเมนู ตรวจสอบสถานะผู้ได้รับสิทธิ

เมื่อเข้าหน้าเว็บไซต์ได้แล้วให้ท่านกดเลือกเมนู “ตรวจสอบสถานะผู้ได้รับสิทธิ” ปุ่มสีน้ำเงินเข้ม

เราชนะ ปุ่มตรวจสอบผู้ได้รับสิทธิ
เราชนะ ปุ่มตรวจสอบผู้ได้รับสิทธิ

ขั้นตอนที่ 3 กรอกข้อมูลส่วนตัว

ให้ท่านกรอกข้อมูลส่วนตัวให้ครบและถูกต้อง

 • เลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก
 • ชื่อ ภาษาไทย
 • นามสกุล ภาษาไทย
 • วัน/เดือน/ปี เกิด

เมื่อกรอกข้อมูลครบให้ท่านกดปุ่ม “ตรวจสอบสถานะ

ขั้นตอนที่ 4 ระบบแจ้งผล

ผุ้ที่ได้รับสิทธิในโครงการเราชนะจะแสดงสถานะว่า “ท่านได้รับสิทธิเข้าร่วมโครงการ เราชนะ

ท่านมีสิทธิได้รับวงเงินสิทธิเราชนะตลอดระยะเวลาโครงการ ฯ ผ่านแอปพลิเคชั่น เป๋าตัง ทุกๆ วันพฤหัสบดีของแต่ละสัปดาห์

เริ่มใช้จ่ายตั้งแต่วันที่ 18 ก.พ. 2564 เวลา 06.00น. เป็นต้นไป (สามารถสะสมใช้ได้ถึงวันที่ 31 พ.ค. 2564)

เราชนะเงินเข้าแล้ว สำหับท่านได้รับสิทธิเราชนะ
เราชนะเงินเข้าแล้ว สำหับท่านได้รับสิทธิเราชนะ

เงินเราชนะเงินจะได้วันไหนบ้าง

ขึ้นอยู่กับว่า ท่านยืนยันสิทธิเราชนะในรอบของวันที่เท่าไร เช่น หากท่านยืนยันสิทธิโครงการเราชนะก่อน 18 ก.พ. 64 ท่านจะได้รับรอบวงเงินในวันที่ 18 ก.พ. 2000 บาท เป็นต้น

กดรับสิทธิในเป๋าตังก่อน 18 ก.พ. 64

ผู้ที่ยืนยันตัวตนผ่านแอปเป๋าตังก่อนวันที่ 18 ก.พ. จะได้รับเงินตามนี้ครับ

 • วันที่ 18 ก.พ. รับเงิน 2,000 บาท
 • วันที่ 25 ก.พ. รับเงิน 1,000 บาท
 • วันที่ 4 มี.ค. รับเงิน 1,000 บาท
 • วันที่ 11 มี.ค. รับเงิน 1,000 บาท
 • วันที่ 18 มี.ค. รับเงิน 1,000 บาท
 • วันที่ 25 มี.ค. รับเงิน 1,000 บาท

กดรับสิทธิ วันที่ 18 ก.พ. แต่ไม่เกิน 25 ก.พ. 64

 • วันที่ 25 ก.พ. รับเงิน 3,000 บาท
 • วันที่ 4 มี.ค. รับเงิน 1,000 บาท
 • วันที่ 11 มี.ค. รับเงิน 1,000 บาท
 • วันที่ 18 มี.ค. รับเงิน 1,000 บาท
 • วันที่ 25 มี.ค. รับเงิน 1,000 บาท

กดรับสิทธิ วันที่ 25 ก.พ. แต่ไม่เกิน 4 มี.ค. 64

 • วันที่ 4 มี.ค. รับเงิน 4,000 บาท
 • วันที่ 11 มี.ค. รับเงิน 1,000 บาท
 • วันที่ 18 มี.ค. รับเงิน 1,000 บาท
 • วันที่ 25 มี.ค. รับเงิน 1,000 บาท

กดรับสิทธิ วันที่ 4 มี.ค. แต่ไม่เกิน 11 มี.ค. 64

 • วันที่ 11 มี.ค. รับเงิน 5,000 บาท
 • วันที่ 18 มี.ค. รับเงิน 1,000 บาท
 • วันที่ 25 มี.ค. รับเงิน 1,000 บาท

กดรับสิทธิ วันที่ 11 มี.ค. แต่ไม่เกิน 18 มี.ค. 64

 • วันที่ 18 มี.ค. รับเงิน 6,000 บาท
 • วันที่ 25 มี.ค. รับเงิน 1,000 บาท

กดรับสิทธิ วันที่ 18 มี.ค. แต่ไม่เกิน 25 มี.ค. 64

 • วันที่ 25 มี.ค. รับเงิน 7,000 บาท

กดรับสิทธิ วันที่ 25 มี.ค. แต่ไม่เกิน 31 พฤษภาคม 64

สำหรับผู้ที่กดยืนยันรับสิทธิในแอปเป๋าตังหลังจากวันที่ 25 มี.ค. เงินของท่านจะเข้าในรอบของวันพฤหัสบดีของอาทิตย์ถัดไป

ตัวอย่างที่ 1

ท่านกดยืนยันรับสิทธิวันอังคาร ท่านจะได้รับวงเงินเราชนะในวันพฤหัสบดีของอาทิตย์เดียวกันนี้

ตัวอย่างที่ 2

ท่านกดยืนยันรับสิทธิวันศุกร์ ท่านจะได้รับวงเงินเราชนะในวันพฤหัสบดีของอาทิตย์ถัดไปครับ

 • ได้รับเงินก้อน 7,000 บาท

รวมรับเงินตลอดโครงการเราชนะ 7,000 บาท สามารถสะสม หรือสมทบไปใช้ได้ แต่ต้องใช้ให้หมดภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ตัวอย่างตารางโอนเงินเรา

เงินเข้าแล้ว 2000 บาท โครงการเราชนะรับเงินงวดที่ 1
เงินเข้าแล้ว 2000 บาท โครงการเราชนะรับเงินงวดที่ 1

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

วิธีอัปเดตเป๋าตังเป็นเวอร์ชั่นใหม่ล่าสุด 11.0.9

วิธีอัปเดตเป๋าตังเวอร์ชั่นใหม่ล่าสุด 11.0.9 รองรับคนละครึ่ง

ธนาคารกรุงไทยเปิดวิธีอัปเดตเป๋าตังเวอร์ชั่นใหม่ 11.0.9 เพื่อรองรับโครงการคนละครึ่งเฟสที่ 3 พร้อมใช้สิทธิในเดือนกรกฏาคม 2564 นี้