วิธียืมเงินด่วนออนไลน์ กู้เงินผ่านแอป ไม่เช็คเครดิตบูโร สมัครสินเชื่อเงินด่วน

วันโอนเงิน ม33เรารักกันเงินเข้าวันไหน

สำนักงานประกันสังคมโดยกระทรวงแรงงานได้ออกมาเปิดเผยว่า พร้อมจ่ายให้กับผู้ประกันตนที่ได้รับสิทธิ์ในโครงการ ม.33เรารักกัน 8.11 ล้านคน พร้อมจะโอนเงินเข้า 2000 บาทโดยแบ่งจ่ายอาทิตย์ละ 1000 บาท

สรุปวันโอนเงิน ม33เรารักกันรอบใหม่

*รวมของเดิมจะได้วงเงินทั้งสิ้น 6,000 บาท/คน

รับวงเงินเข้าอัตโนมัติ ไม่ต้องลงทะเบียนใหม่
โครงการม33เรารักกันเงินเข้าวันไหน สรุปแล้วเข้า 2 งวดงวดละ 1000 บาท
สรุปวันโอนเงิน ม33เรารักกัน งวดแรกเข้า 24 พ.ค. 64 ใช้จ่ายผ่านแอปเป๋าตังและบัตรประชาชน

ผู้ได้รับสิทธิ์ในโครงการม33เรารักกันสามารถใช้สิทธิ์ผ่านช่องทางเดิมที่เคยได้รับ

วิธีตรวจสอบสิทธิ์ ม33เรารักกัน

  1. เข้าเว็บไซต์ www.ม33เรารักกัน.com
  2. กดปุ่ม ตรวจสอบสถานะผู้ได้รับสิทธิ
  3. ป้อนข้อมูลส่วนตัว เชื่น ชื่อ สกุล วันเดือนปีเกิด กดปุ่ม ตรวจสอบสถานะ
  4. ดูข้อมูลในตาราง

ขั้นตอนที่ 1 เข้าเว็บไซต์

ให้ท่านกดเข้าเว็บไซต์ www.ม33เรารักกัน.com

ขั้นตอนที่ 2 กดปุ่มตรวจสอบสถานะ

ให้ท่านกดปุ่มสีน้ำเงินเข้ม ตรวจสอบสถานะผู้ได้รับสิทธิ

เข้าเว็บไซต์ www.ม33เรารักกัน.com เพื่อตรวจสอบสถานะผู้ได้รับเงินเยียวยาโครงการ ม33เรารักกัน
ตรวจสอบสถานะ ม33เรารักกัน รับเงินเพิ่ม 1000 บาท

ขั้นตอนที่ 3 ป้อนข้อมูลส่วนตัว

ให้ท่านป้อนข้อมูลของท่านลงไปในช่องที่มีเครื่องหมาย * ให้ครบ

กรอกข้อมูลส่วนตัวเพื่อตรวจสอบสิทธิสถานะเงินเยียวยาผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม ม.33เรารักกัน
ป้อนข้อมูลลงในช่อง * ให้ครบถ้วนเพื่อตรวจสอบสถานะโครงการ ม33เรารักกัน

ขั้นตอนที่ 4 ตรวจสอบสิทธิ

หากท่านได้รับสิทธิระบบจะแจ้ง “ท่านได้รับสิทธิเข้าร่วมโครงการ ม33เรารักกันท่านมีสิทธิใด้รับวงเงินสิทธิ ม33เรารักกันตลอดระยะเวลาโครงการฯ ผ่านแอปพลิเคชั่น เป๋าตัง ทุกๆ วันจันทร์ของแต่ละสัปดาห์ เริ่มใช้จ่ายตั้งแต่วันที่ 22 มี.ค. 2564 เวลา 6.00น. เป็นต้นไป (สามารถสะสมใช้ได้ถึงวันที่ 30 มิ.ย. 2564)

วงเงินโครงการ ม33เรารักกัน ไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้
ตารางวันโอนเงิน ม33เรารักกันของกลุ่มผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมมาตรา33
วันโอนเงิน ม33เรารักกันจำนวน 1000 บาท

สรุปวันโอนเงินโครงการ ม33เรารักกัน

ตารางวันโอนเงินโครงการ ม33เรารักกันล่าสุด

โดยทุกคนที่เข้าร่วมรับเงินเยียวยาโครงการ ม33เรารักกันจะได้รับกันรวมคนละ 6,000 บาทตลอดโครงการ

สำหนักงานประกันสังคมเผยยอดจำนวนผู้ประกันตนทั่วประเทศประจำเดือนเมษายน 2564

รวมทั้งสิ้น 16,512,054 คน

ยอดผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมมีจำนวน 16,512,054 คน
สำหนักงานประกันสังคมแจ้งมีผู้ประกันตนทั้งสิ้น เมษายน 2564 มี 16,512,054 คน

อ้างอิง 1, 2, 3

เรื่องใหม่ล่าสุด