ม33เรารักกันรับเงินงวดสุดท้าย 31 พ.ค. 64 เข้าอีก 1,000 บาท

อัปเดต :

กลุ่มผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมมาตรา 33 รับเงินเยียวยาโครงการม ม33เรารักกันรับเงินงวดสุดท้าย 1000 บาท รวมแล้วจะได้เงินเยียวยาตลอดโครงการ 6,000 บาท

กรุณาอัปเดตแอปเป๋าตังเป็นเวอร์ชั่นล่าสุดก่อนสแกนจ่ายเงิน

ม33เรารักกันรับเงินงวดสุดท้าย 1000 บาทแล้ว
กลุ่มผู้ได้รับสิทธิม33เรารักกันรับเงินงวดสุดท้าย 31 พ.ค.นี้ 1,000 บาท

วิธีตรวจสอบสิทธิ์ ม33เรารักกันรับเงินงวดสุดท้าย

  1. เข้าเว็บไซต์ www.ม33เรารักกัน.com
  2. กดปุ่ม ตรวจสอบสถานะผู้ได้รับสิทธิ
  3. ป้อนข้อมูลส่วนตัว เชื่น ชื่อ สกุล วันเดือนปีเกิด กดปุ่ม ตรวจสอบสถานะ
  4. ดูข้อมูลในตาราง

ขั้นตอนที่ 1 เข้าเว็บไซต์

ให้ท่านกดเข้าเว็บไซต์ www.ม33เรารักกัน.com

ขั้นตอนที่ 2 กดปุ่มตรวจสอบสถานะ

ให้ท่านกดปุ่มสีน้ำเงินเข้ม ตรวจสอบสถานะผู้ได้รับสิทธิ

เข้าเว็บไซต์ www.ม33เรารักกัน.com เพื่อตรวจสอบสถานะผู้ได้รับเงินเยียวยาโครงการ ม33เรารักกัน
ตรวจสอบสถานะ ม33เรารักกัน รับเงินเพิ่ม 1000 บาท

ขั้นตอนที่ 3 ป้อนข้อมูลส่วนตัว

ให้ท่านป้อนข้อมูลของท่านลงไปในช่องที่มีเครื่องหมาย * ให้ครบ

กรอกข้อมูลส่วนตัวเพื่อตรวจสอบสิทธิสถานะเงินเยียวยาผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม ม.33เรารักกัน
ป้อนข้อมูลลงในช่อง * ให้ครบถ้วนเพื่อตรวจสอบสถานะโครงการ ม33เรารักกัน

ขั้นตอนที่ 4 ตรวจสอบสิทธิ

หากท่านได้รับสิทธิระบบจะแจ้ง “ท่านได้รับสิทธิเข้าร่วมโครงการ ม33เรารักกันท่านมีสิทธิใด้รับวงเงินสิทธิ ม33เรารักกันตลอดระยะเวลาโครงการฯ ผ่านแอปพลิเคชั่น เป๋าตัง ทุกๆ วันจันทร์ของแต่ละสัปดาห์ เริ่มใช้จ่ายตั้งแต่วันที่ 22 มี.ค. 2564 เวลา 6.00น. เป็นต้นไป (สามารถสะสมใช้ได้ถึงวันที่ 30 มิ.ย. 2564)

วงเงินโครงการ ม33เรารักกัน ไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้

ม33เรารักกันรับเงินงวดสุดท้ายแล้ว
ตารางรับเงินม33เรารักกันงวดสุดท้าย 1000 บาท

สรุปวันโอนเงินโครงการ ม33เรารักกัน

รัฐบาลพร้อมกับสำนักงานประกันสังคมพร้อมจ่ายเงินโครงการ ม33เรารักกันรับเงินงวดสุดท้าย 31 พ.ค.64 และสามารถใช้จ่ายได้วันสุดท้าย 30 มิ.ย. 64

ตารางวันโอนเงินโครงการ ม33เรารักกันล่าสุด

โดยทุกคนที่เข้าร่วมรับเงินเยียวยาโครงการ ม33เรารักกันจะได้รับกันรวมคนละ 6,000 บาทตลอดโครงการ

กลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุดเราเงินโครงการเราชนะ 2000 บาท
ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุดเราเงินเราชนะ 2000 บาททุกคน

สำหนักงานประกันสังคมเผยยอดจำนวนผู้ประกันตนทั่วประเทศประจำเดือนเมษายน 2564

รวมทั้งสิ้น 16,512,054 คน

ยอดผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมมีจำนวน 16,512,054 คน
สำหนักงานประกันสังคมแจ้งมีผู้ประกันตนทั้งสิ้น เมษายน 2564 มี 16,512,054 คน

อ้างอิง 1, 2, 3, 4

เรื่องที่เกี่ยวข้อง