พร้อมให้กดลงทะเบียนโครงการคนละครึ่ง 16 ต.ค.นี้

อัปเดต :

สรุปข่าว “ลงทะเบียนโครงการคนละครึ่ง”จากสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง 29 ก.ย.

โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และโครงการคนละครึ่ง

ลงทะเบียนโครงการคนละครึ่ง คนละครึ่ง
เตรียมลงทะเบียน คนละครึ่ง

1.โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (บัตรคนจน)

2.โครงการคนละครึ่ง สำหรับบุคคลทั่วไป

👍 วิธีสมัครอีเมลใหม่ เพื่อใช้กู้สินเชื่อเสริมพลังฐานราก

👍 สถานะกู้ฐานราก 30,000 บาทเริ่มเปลี่ยนแล้ว

👍 กดสมัครสินเชื่อเสริมพลังฐานราก 5 หมื่นบาท

*เพิ่มเติมวิธีการลงทะเบียนคือ เราต้องลงทะเบียนบนเว็บไซต์ให้ทัน เมื่อลงทะเบียนแล้วจะมี SMS แจ้งผลการลงทะเบียน หากผ่าน จะสามารถซื้อของได้ในวันที่ 23 ต.ค. (เมื่อได้รับ SMS แล้ว ท่านจะต้องใช้ซื้อของครั้งแรกภายใน 14 วัน ไม่เช่นนั้นสิทธิ์ของท่านจะหมดลงทันที)

 

โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง โทร. 02 273 9020 ต่อ 3514 3513

ลงทะเบียนโครงการคนละครึ่ง
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง โทร. 02 273 9020 ต่อ 3697 3527 3548 3509
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) โทร. 02-111-1144

เรื่องที่เกี่ยวข้อง