คนละครึ่ง 3 ลงทะเบียนไม่สำเร็จ เนื่องจากข้อมูลไม่ถูกต้อง คือ

อัปเดต :

ผู้ที่ลงทะเบียนคนละครึ่งเมื่อวันที่ 14 มิ.ย. ที่ผ่านมาตอนนี้เริ่มได้รับ SMS แจ้งสิทธิแล้วนะครับส่วนใหญ่จะได้ sms ลงทะเบียนไม่สำเร็จ เนื่องจากข้อมูลไม่ถูกต้อง โดยวันนี้เจ้าหน้าที่ธนาคารกรุงไทยได้ออกมาแนะนำวิธีแก้ไขแล้ว

วิธีแก้ไขคนละครึ่งลงทะเบียนไม่สำเร็จ

SMS แจ้งสิทธิคนละครึ่ง

ผู้ที่ได้รับ SMS จากผู้ส่ง HALFHALF ลงทะเบียนไม่สำเร็จเนื่องจากข้อมูลไม่ถูกต้อง มีวิธีแก้ไขดังนี้

คนละครึ่ง sms ลงทะเบียนไม่สำเร็จเนื่องจากข้อมูลไม่ถูกต้อง
สถานะคนละครึ่ง ลงทะเบียนไม่สำเร็จ

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่กรุงไทย

เมื่อมีคนไปถามที่เพจ Krungthai Care และมีเจ้าหน้าที่กรุงไทยออกมาแนะนำวิธีแก้ไขดังนี้ สวัสดีค่ะ คุณ … หากลูกค้าได้รับข้อความลงทะเบียน ไม่สำเร็จ แนะนำลงทะเบียนใหม่อีกครั้งนะค่ะ ขอบคุณค่ะ

สถานะลงทะเบียนไม่สำเร็จ กรุงไทยแนะนำวิธีแก้ไขแล้ว
กรุงไทยแนะนำวิธีแก้ไขเมื่อได้ sms ลงทะเบียน ไม่สำเร็จ

โครงการคนละครึ่งคือมาตรการเยียวยาและกระตุ้นเศรษฐกิจไปพร้อมกันโดยจะจ่ายเป็นวงเงืนให้ใช้จ่าย 1 ก.ค. – 31 ธ.ค. 64 จำนวน 3,000 บาท แบ่งจ่ายเป็น 2 รอบ

คนละครึ่ง ลงทะเบียนสำเร็จ

ผู้ที่ได้รับข้อความแจ้งสิทธิจากโครงการคนละครึ่งที่ได้รับข้อความจากผู้ส่ง HALFHALF ว่า ลงทะเบียนสำเร็จ โปรดใช้สิทธิผ่านแอปฯ เป๋าตัง เริ่มวันที่ 1 ก.ค. 64 คือ ท่านได้รับสิทธิในโครงการคนละครึ่งเฟส 3 วงเงินใช้จ่าย 3,000 บาทตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. – 31 ธ.ค. 64

คนละครึ่ง sms ลงทะเบียนสำเร็จ
sms แจ้งสิทธิ ลงทะเบียนสำเร็จ

ท่านคือผู้ได้รับสิทธิโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ

ระบบแจ้งว่าท่านอยู่ในกลุ่มสิทธิเพิ่มกำลังซื้อ

สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนโครงการคนละครึ่งเฟสที่ 3 แล้วระบบแจ้งสถานะ ท่านคือผู้ได้รับสิทธิโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษแล้ว หากประสงค์จะเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิมาใช้โครงการคนละครึ่งเฟส 3 จะต้องลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ ผ่านแอปพลิเคชั่น เป๋าตัง ภายใน วันที่ 28 มิ.ย. 64 เท่านั้น

สถานะคนละครึ่ง ท่านคือผู้ได้รับสิทธิโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษแล้ว
ระบบแจ้ง ท่านคือผู้ได้รับสิทธิโครงการเพิ่มกำลังซื้อ

เจ้าหน้าที่แนะนำวิธีการเปลี่ยนสิทธิจากเพิ่มกำลังซื้อ เป็นคนละครึ่ง

เจ้าหน้าที่กรุงไทยแนะนำวิธีเปลี่ยนสิทธิจากเพิ่มกำลังซื้อเป็นคนละครึ่ง โดยแนะนำว่า สวัสดีค่ะ คุณ … ลูกค้าต้องเลือกสิทธิโครงการไดโครงการหนึ่ง หากประสงค์จะเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิมาใช้สิทธิโครงการคนละครึ่งสามารถลงทะเบียนได้ในแอปเป๋าตัง ภายในวันที่ 28 มิ.ย. 64 นะคะ ขอบคุณค่ะ

วิธีเปลี่ยนจากสิทธิเพิ่มกำลังซื้อเป็นโครงการคนละครึ่งเฟส 3
เจ้าหน้าที่แนะนำวิธีเปลี่ยนเป็นโครงการคนละครึ่งเฟส 3

มาตรการเยียวยารอบใหม่

  1. คนละครึ่ง
  2. ยิ่งใช้ยิ่งได้

โครงการที่ 1 คนละครึ่ง เฟส3

เหมาะสำหรับคนที่เน้นซื้อของเพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน

ซื้ออะไรได้บ้าง

โครงการที่ 2 ยิ่งใช้ยิ่งได้

เหมาะสำหรับคนที่เน้นซื้อของที่มีมูลค่าสูง

ซื้ออะไรได้บ้าง

กับร้านค้าที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)

มาตรการเยียวยารอบใหม่ คนละครึ่ง เฟส3 กับ ยิ่งใช้ยิ่งได้
โครงการใหม่ยิ่งใช้ยิ่งได้ vs คนละครึ่ง

*ข้อความรู้ : 1 คน เลือกได้เพียง 1 โครงการ และสามารถเปลี่ยนแปลงโครงการที่เลือกได้เพียง 1 ครั้ง ผ่านแอปฯ เป๋าตังเท่านั้น

อ้างอิง 1

เรื่องที่เกี่ยวข้อง