จุดลงทะเบียนเราชนะ 871 แห่งทั่วประเทศ 15 – 25 ก.พ. 2564

อัปเดต :

กรุงไทยประกาศเพิ่มจุดลงทะเบียนเราชนะ (บริการพิเศษ) 871 แห่งทั่วประเทศเพื่อให้ประชาชนผู้ที่ไม่มีมือถือสมาร์ทโฟนได้ลงทะเบียนโครงการเราชนะ ในระหว่างวันที่ 15 – 25 กุมภาพันธ์ 2564

หลักฐานการลงทะเบียนเราชนะ

ท่านจำเป็นต้องมาด้วยตัวเองเท่านั้น โดยนำบัตรประจำตัวประชาชนแบบสมาร์ทการ์ด smart card ตัวจริง ที่ยังไม่หมดอายุมาด้วย

*ไม่สามารถมอบอำนาจให้คนอื่นมาลงทะเบียนแทนได้

ธนาคารกรุงไทยเปิดจุดลงทะเบียนเราชนะ 871 แห่งทั่วประเทศ
ธนาคารกรุงไทยเปิดจุดลงทะเบียนเราชนะ 871 แห่งทั่วประเทศ

ขั้นตอนการลงทะเบียนเราชนะ

ในขั้นตอนการลงทะเบียนโครงการเราชนะกลุ่มผู้ที่ไม่มีสมาร์ทโฟนนี้เมื่อท่านลงทะเบียนเสร็จเจ้าหน้าที่จะต้องเอาข้อมูลของท่านไปคัดกรองเพื่อรับสิทธิเราชนะอีกที

 1. เดินทางไปยังจุดลงทะเบียนเราชนะ หรือ กดดูที่นี้
 2. แจ้งเจ้าหน้าที่ว่ามาลงทะเบียนเราชนะ
 3. ยื่นบัตรประชาจำตัวประชาชนให้เจ้าหน้าที่
 4. เจ้าหน้าที่จะทำการเสียบบัตรประจำตัวประชาชนกับเครื่องอ่านข้อมูล
 5. เจ้าหน้าที่จะซักถามข้อมูลเพื่อลงทะเบียนเราชนะ
 6. เจ้าหน้าที่จะให้กำหนดรหัส pin 6 หลัก (รหัส atm เพื่อใช้จ่ายวงเงิน)
 7. ทำการยืนยันรหัส pin 6 หลักอีกครั้ง
 8. เจ้าหน้าที่จะทำการถ่ายรูปใบหน้าของเรา
 9. เจ้าหน้าที่จะถ่ายรูปบัตรประจำตัวประชาชนของเรา
 10. รับบัตรคืน จากเจ้าหน้าที่
เริ่มลงทะเบียนผู้ที่ไม่มีสมาร์ทโฟนเพื่อรับสิทธิโครงการเราชนะ
เริ่มลงทะเบียนผู้ที่ไม่มีสมาร์ทโฟนเพื่อรับสิทธิโครงการเราชนะ

คุณสมบัติผู้ได้รับสิทธิเราชนะ

 1. เป็นคนไทย
 2. อายุ 18 ปี นับถึงวันที่ 19 ม.ค. 2564
 3. ไม่เป็นผู้ประกันตน ม.33 (ยกเว้นผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมาก่อนแล้ว)
 4. ไม่เป็นเจ้าหน้าที่หรือผู้ปฏิบัติงานอื่นไดในหน่วยงานของรัฐ ข้าราชการการเมือง และผู้รับบำนาญหรือเบี้ยหวัดจากส่วนราชการ
 5. ไม่เป็นผู้มีเงินได้พึ่งประเมินเกิน 300,000 บาท (ปีภาษี 2562)
 6. ไม่เป็นผู้มีเงินฝากเกิน 500,000 บาท ทุกบัญชีธนาคารรวมกัน (ณ 31 ธ.ค. 2563)
คุณสมบัติผู้ได้รับสิทธิโครงการเราชนะ
คุณสมบัติผู้ได้รับสิทธิโครงการเราชนะ

วิธีตรวจสอบสิทธิเราชนะ

 1. เข้าเว็บไซต์ www.เราชนะ.com
 2. กดปุ่ม “ตรวจสอบสถานะผู้ได้รับสิทธิ
 3. ป้อนเลขบัตรประชาชนพร้อมชื่อ-สกุล วันเดือนปีเกิด
 4. กดปุ่ม “ตรวจสอบสถานะ
วิธีตรวจสอบสิทธิเราชนะ
วิธีตรวจสอบสิทธิเราชนะ

ไม่มีบัตรประชาชนแบบสมาร์ทการ์ด ต้องทำอย่างไร

ตัวอย่างบัตรประชาชนรุ่นใหม่แบบสมาร์ทการ์ด
ตัวอย่างบัตรประชาชนรุ่นใหม่แบบสมาร์ทการ์ด

ผู้ที่มีบัตรประชาชนรุ่นเก่าที่ไม่ใช่แถบแม่เหล็ก หรือแบบสมาร์ทการ์ด ท่านสามารถแจ้งทำบัตรใหม่ได้ ณ. ที่ว่าการอำเภอ หรือจุดบริการทำบัตรประชาชนได้นะครับ

6 เอกสารที่ไม่ต้องแจ้งหายยื่นเรื่องทำใหม่ได้เลย หนึ่งในนั้นมีบัตรประจำตัวประชาชนด้วย
6 เอกสารที่ไม่ต้องแจ้งหายยื่นเรื่องทำใหม่ได้เลย หนึ่งในนั้นมีบัตรประจำตัวประชาชนด้วย

ตารางเงินเราชนะเข้าในบัตรประชาชน รวม 7,000 บาท

ผู้ที่ผ่านเกณฑ์พิจารณาในโครงการเราชนะจะสามารถรับวงเงินใช้จ่ายผ่านบัตรประจำตัวประชาชนรวม 7,000 บาท สามารถสะสมยอดเงินได้ แต่ต้องใช้ให้หมดภายใน 31 พฤษภาคม 2564

ให้วงเงินเราชนะสัปดาห์ละ 1,000 บาททุกวันศุกร์ เริ่มโอนเข้าเวลา 6.00 น. และใช้จ่ายได้ในเวลา 6.00 – 23.00 น.

รวมแล้วท่านจะได้รับวงเงินตลอดโครงการเราชนะ 7,000 บาท

ตารางเงินเข้าโครงการเราชนะกลุ่มพิเศษที่ไม่มีมือถือ 7000 บาท
ตารางเงินเข้าโครงการเราชนะกลุ่มพิเศษที่ไม่มีมือถือ 7000 บาท

อ้างอิง 1 , อ้างอิง 2 , อ้างอิง 3

เรื่องที่เกี่ยวข้อง