ทุนเด็กนักเรียน เรียนดีแต่ยากจน 3,000 บาท อ. – ม.ต้น

19 กรกฎาคม 2563

แชร์

ส่งไลน์

แจกทุนเด็กนักเรียน รับ 500 – 3,000 บาท

ทุนเสมอภาค กลุ่มใหม่ รอบที่ 1
ทุนเสมอภาค กลุ่มใหม่ รอบที่ 1

ล่าสุด 10 ต.ค. 2563

ทางโครงการแจ้งว่า มีปัญหาโอนเงินให้กับเด็กบางคน “เลขประจำตัวประชาชน และรหัสนักศีกษา (G) ไม่ถูกต้อง

ให้ครูตรวจสอบข้อมูล นร.01 ของนักเรียน หากพบว่าผิดพลาดให้ครูแก้ไขในระบบ DMC ในภาคเรียนที่ 2/2563 ภายในวันที่ 9 ธันวาม 2563

👍 อสม. โดนตัดเงินตอบแทน เหลือ 3,500 บาท

👍 อาทิตย์นี้มีเงินอะไรโอนให้บ้าง

👍 เปิดลงทะเบียนคนแก่

เนื้อหาข่าวก่อนหน้า

ข่าวจาก สพฐ. และ กสศ. แจกทุนให้เด็กยากจนพิเศษ อนุบาล-ม.ต้นทั่วประเทศ

 • สพฐ. หรือ สำนักงานคณะกรรมการการศีกษาขั้นพื้นฐาน
 • กสศ. หรือ กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศีกษา

กระบวนการคัดกรองนักเรียนยากจนพิเศษ

 • ระดับชั้นอนุบาล – ม.ต้น สังกัด สพฐ.
 • จำนวน 740,000 คน
 • โรงเรียน 27,512 โรงเรียน
 • คัดกรองอีกครั้ง 9 – 26 ก.ค. 63
 • ครูลงพื้นที่ตรวจสอบ เช่น สอบถามผู้ปกครอง ถ่ายรูปที่อยู่อาศัย เป้นต้น
 • 3,000 บาท/เทอม (ปีการศีกษา 1/2563)

โดยได้รับความร่วมมือและสนับสนุนจาก ธกส. และธนาคารออมสิน เปิดบัญชี 0 บาท ไร้ค่าธรรมเนียมและการสมัครพร้อมเพย์โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

การสมัครรับทุนเด็กนักเรียน

 • ครู/อาจารย์ ลงพื้นที่ค้นหาเด็กยากจน
 • เด็ก/ผู้ปกครอง สมัครได้ที่โรงเรียน (ฝ่ายประชาสัมพันธ์)
 • ต้องมีฐานะยากจนจริงๆเท่านั้น

จะเน้นโอนเงินให้กับบัญชีธนาคารของนักเรียน เพื่อความโปร่งใส และลดภาระของโรงเรียน

ความเห็นธกส.

นางสาวนุชนาถ รองผอ.ธกส. ดีใจที่ได้มีโอกาสเข้าร่วมสนับสนุนการทำงานของ กสศ. ในการที่จะให้บริการและอำำนวยความสะดวกให้นักเรยนยากจนพิเศษสามารถรับเงินอุดหนุนผ่านพร้อมเพย์ได้ เบื้องต้น

 • สามารถเปิดบัญชี 0 บาทได้ทุกสาขา (สำหรับนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ)
 • ไม่มีค่าธรรมเนียม
 • เปิดอบรมให้ความรู้ในการนำเงินที่ได้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการศีกษา

ความเห็น ธนาคารออมสิน

นางนวารี ผู้ช่วยธนาคารออมสิน เพื่อเป็นการสร้างความเสมอภาคทางการศีกษาให้กับเด็กนักเรียนยากจนพิเศษ รู้สึกยินดีที่จะได้ให้บริการ

 • สามารถเปิดบัญชี 0 บาทได้ทุกสาขา (สำหรับนักเรียนที่ได้รับทุน)
 • ไม่มีค่าธรรมเนียม
 • ยกเว้นค่ารักษาบัญชีหากเด็กไม่ได้มีธุรกรรมกับธนาคารเป็นเวลานานๆ

โครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนทุนเสมอภาค

เรื่องใหม่ล่าสุด