วิธียืมเงินด่วนออนไลน์ กู้เงินผ่านแอป ไม่เช็คเครดิตบูโร สมัครสินเชื่อเงินด่วน

วิธีตรวจสอบสิทธิ์เงินอุดหนุนเด็ก เดือนพฤษภาคม 2564

วิธีเช็คสิทธิ์เงินอุดหนุนเด็ก พฤษภาคม 64

  1. เข้าเว็บไซต์ csgcheck.dcy.go.th
  2. ป้อนเลขประจำตัวประชาชนของผู้ลงทะเบียน
  3. ใส่เลขบัตรประชาชนของเด็กแรกเกิด
  4. ใส่รหัสยืนยันรูปภาพ 5  ตัวอักษร
  5. กดปุ่ม “ค้นหาข้อมูล
  6. ตรวจสอบข้อมูลผู้รับสิทธิ์
  7. ตรวจสอบสถานะสิทธิ์
  8. ประวัติการจ่ายเงินอุดหนุนเด็ก

วิธีตรวจสอบสิทธิ์เงินอุดหนุนเด็ก

1. เข้าเว็บไซต์

เข้าเว็บไซต์เพื่อตรวจสอบเงินอุดหนุนโดย กดที่นี่ หรือพิมพ์ชื่อเว็บไซต์ http://csgcheck.dcy.go.th/

วิธีตรวจสอบเช็คสิทธิ์เงินอุดหนุนเด็ก พฤษภาคม 2564
เว็บไซต์ตรวจสอบสิทธิ์เงินอุดหนุนเด็ก เดือนพฤษภาคม 2564

2. ป้อนเลขบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ลงทะเบียน

ใส่เลขประจำตัวประชาชนของผู้ที่ลงทะเบียนรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเด็ก หรือเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

3. ระบุเลขประจำตัวประชาชนของเด็ก

ใส่เลขบัตรประจำตัวประชาชนของเด็กที่ลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์

4. ป้อนรหัสยืนยัน

ป้อนตัวอักษร 5 ตัวในรูปสีดำลงในช่อง “รหัสยืนยันรูปภาพ

ยกตัวอย่างตามรูป seves ที่ก็ป้อนรหัส seves ลงในช่อง รหัสยืนยันรูปภาพ เป็นต้น

*หากท่านต้องการเปลี่ยนรูปใหม่ เพียงแค่กดพื้นที่สีดำ ตัวอักษร 5 ตัวก็จะเปลี่ยนเป็นอักษรใหม่

รหัสยืนยันรูปภาพของการเข้าระบบตรวจสอบสถานะสิทธิเงินอุดหนุนเด็ก
รูปภาพยืนยันระบบเช็คสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

5. กดปุ่ม “ค้นหาข้อมูล”

เมื่อป้อนข้อมูลครบถ้วนและถูกต้องแล้ว ให้ท่านกดปุ่มค้นหาข้อมูลเพื่อตรวจสอบสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

6. ตรวจสอบรายละเอียดผู้รับสิทธิ์

หน้าจอแสดงข้อมูลผู้มีสิทธิ์ได้รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 600 บาท/เดือน

แสดงรายละเอียดข้อมูลการรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
แสดงข้อมูลผู้รับสิทธิ์เงินเด็ก

7. ตรวจสอบสถานะรับสิทธิ์

หลังจากที่ท่านยื่นเรื่องเพื่อขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเด็กเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดกับ อบต. เขต หรือเทศบาลแล้วภายใน 45 วัน ท่านก็เข้าระบบตรวจสอบสิทธิได้

ตัวอย่างสถานะในระบบ

หากในระบบแจ้งสถานะ “รอผลการเบิกจ่ายจากกรมบัญชีกลาง” ขอให้ท่านรอการโอนเงินเข้าบัญชีในรอบถัดไปได้เลย

สถานะรอผลการเบิกจ่ายจากกรมบัญชีกลาง
เช็คเงินอุดหนุนเด็กสถานะรอผลการเบิกจ่ายจากกรมบัญชีกลาง

8.ประวัติการจ่ายเงิน

ผู้ที่ได้รับสิทธิ์เงินอุดหนุนทางกรมบัญชีกลางพร้อมโอนเงินให้ทุก ๆ ต้นเดือนตามตารางปฏิทินการจ่ายเงินกลุ่มเปราะบาง โดยยอดเงินจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ

วิธีดูข้อมูลการจ่ายเงินอุดหนุน

เมื่อท่านยื่นรับสิทธิ์ต้องรอประมาณ 4 – 6 เดือน (ขึ้นอยู่กับข้อมูลที่ยื่นของแต่ละบุคคล) ถึงจะได้รับสิทธิ์

ยกตัวอย่าง

เราควรเข้าระบบเพื่อเช็คสถานะบ่อย ๆ

ข้อมูลประวัติการจ่ายเงินอุดหนุน 600 บาทต่อเดือน
ดูข้อมูลจ่ายเงินอุดหนุนได้จากตารางโอนเงิน

ปฏิทินรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด พฤษภาคม 2564

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

กรมบัญชีกลางพร้อมโอนเงินผู้ที่ได้รับสิทธิ์เงินอุดหนุนเด็กและขึ้นสถานะ รอผลการเบิกจ่ายจากกรมบัญชีกลาง ดังนี้

*แก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องครับ

ตารางจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 2564
ปฏิทินจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด พ.ศ.2564

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

วิธีเปิดบัญชีธนาคาร ผู้พิการ บัญชีเงินฝาก ธนาคารออมสิน ธนาคารกรุงไทย pantip 2566

สินเชื่อผู้สูงอายุ 2566 ของกองทุนผู้สูงอายุ รายละ 30,000 บาท การกู้ยืมเงินทุนเพื่อการประกอบอาชีพ สำหรับผู้สูงอายุ 60 ปี บริบูรณ์ขึ้นไป

เพิ่มเงินผู้สูงอายุ 2565 รวมแล้วรับเงินพิเศษรายละ 700 – 1,250 บาท

เงินพิเศษผู้สูงอายุ รับเพิ่มอีกเดือนละ 100 – 250 บาท นาน 6 เดือน

เงินสงเคราะห์ค่าทำศพผู้สูงอายุที่มีบัตรคนจน หรือฐานะอยากจน 3000 บาท

ขยายโครงการเพิ่มกำลังซื้อ เฟส2 บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ มี.ค. – เม.ย. 65

เรื่องใหม่ล่าสุด

วิธีเปิดบัญชีธนาคาร ผู้พิการ สำหรับคนพิการที่ต้องการมีบัญชีเงินฝากกับธนาคาร ออมสิน ธกส และ กรุงไทย

วิธีเปิดบัญชีธนาคาร ผู้พิการ บัญชีเงินฝาก ธนาคารออมสิน ธนาคารกรุงไทย pantip 2566

ขั้นตอนและวิธีเปิดบัญชีธนาคาร ผู้พิการ อัปเดต 2566 วิธีเปิดบัญชีธนาคารออมสินสำหรับผู้พิการ และ วิธีเปิดบัญชีกรุงไทย คนพิการ ล่าสุด

วิธีติดตั้งแอปการไฟฟ้า pea smart plus เวอร์ชั่นใหม่

แอปการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค แอป pea smart plus เวอร์ชั่นใหม่ ตรวจสอบค่าไฟฟ้า จ่ายค่าไฟฟ้า แจ้งเหตุไฟฟ้าขัดข้อง

เปิดตัวแอปการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค pea smart plus เวอร์ชั่นใหม่ล่าสุด 3.2.11 ตรวจสอบค่าไฟฟ้า จ่ายเงินค่าไฟฟ้า แจ้งเหตุไฟฟ้าขัดข้อง ios และ android

วิธีสมัครค่าน้ำ หรือ วิธีลงทะเบียนค่าน้ำประปา รอบใหม่ รับวงเงินช่วย 100 บาทต่อเดือน สวัสดิการแห่งรัฐ

ลงทะเบียนค่าน้ำ เงินช่วยค่าน้ำ สูงสุด 100 บาทต่อเดือน รับส่วนลดค่าน้ำประปาจากการประปาส่วนภูมิภาค

เปิดขั้นตอนและวิธีลงทะเบียนค่าน้ำประปา กับการประปาส่วนภูมิภาค รับเงินช่วยเหลือสูงสุดเดือนละ 100 บาท ต่อเดือน ต่อครัวเรือน

วิธีลงทะเบียนค่าไฟฟ้ารอบใหม่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ลงทะเบียนค่าไฟฟ้าส่วนภูมิภาค บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รับเงินช่วยเหลือค่าไฟฟ้าสูงสุด 315 บาทต่อเดือน/ครัวเรือน/สิทธิ

2 วิธี ลงทะเบียนค่าไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รับเงินช่วยเหลือค่าไฟฟ้ารอบใหม่ สูงสุด 315 บาท/ครัวเรือน/สิทธิ โดยเริ่มได้รับสิทธิเมษายน 2566 เป็นต้นไป บัตรคนจน

เอกสารที่ใช้ลงทะเบียนค่าไฟฟรี รอบใหม่ 2566 บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน

ลงทะเบียนค่าไฟฟรี 2566 ใช้เอกสารอะไรบ้าง? ลงทะเบียนค่าไฟฟ้ารอบใหม่ ใช้ไฟฟ้าฟรีสูงสุด 315 บาท ต่อเดือน

เอกสารที่ต้องใช้ลงทะเบียนค่าไฟฟรีรอบใหม่ 2566 พร้อมกับสถานะที่ลงทะเบียนค่าไฟฟ้าฟรี 2566 ผู้ที่ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่

ขั้นตอนและวิธีลงทะเบียนค่าไฟ 315 บาท บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รอบใหม่ ลงทะเบียนรับเงินค่าไฟฟ้ารอบใหม่

ขั้นตอนลงทะเบียนค่าไฟ 315 บาท บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566 สำหรับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค https://welfareregis.pea.co.th/

แนะนำวิธีลงทะเบียนค่าไฟฟรี สูงสุด 315 บาท สำหรับผู้ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 เริ่ม 15 มีนาคม 2566 เป็นต้นไป