วิธีตรวจสอบสิทธิ์เงินอุดหนุนเด็ก เดือนพฤษภาคม 2564

อัปเดต :

วิธีเช็คสิทธิ์เงินอุดหนุนเด็ก พฤษภาคม 64

  1. เข้าเว็บไซต์ csgcheck.dcy.go.th
  2. ป้อนเลขประจำตัวประชาชนของผู้ลงทะเบียน
  3. ใส่เลขบัตรประชาชนของเด็กแรกเกิด
  4. ใส่รหัสยืนยันรูปภาพ 5  ตัวอักษร
  5. กดปุ่ม “ค้นหาข้อมูล
  6. ตรวจสอบข้อมูลผู้รับสิทธิ์
  7. ตรวจสอบสถานะสิทธิ์
  8. ประวัติการจ่ายเงินอุดหนุนเด็ก

วิธีตรวจสอบสิทธิ์เงินอุดหนุนเด็ก

1. เข้าเว็บไซต์

เข้าเว็บไซต์เพื่อตรวจสอบเงินอุดหนุนโดย กดที่นี่ หรือพิมพ์ชื่อเว็บไซต์ http://csgcheck.dcy.go.th/

วิธีตรวจสอบเช็คสิทธิ์เงินอุดหนุนเด็ก พฤษภาคม 2564
เว็บไซต์ตรวจสอบสิทธิ์เงินอุดหนุนเด็ก เดือนพฤษภาคม 2564

2. ป้อนเลขบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ลงทะเบียน

ใส่เลขประจำตัวประชาชนของผู้ที่ลงทะเบียนรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเด็ก หรือเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

3. ระบุเลขประจำตัวประชาชนของเด็ก

ใส่เลขบัตรประจำตัวประชาชนของเด็กที่ลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์

4. ป้อนรหัสยืนยัน

ป้อนตัวอักษร 5 ตัวในรูปสีดำลงในช่อง “รหัสยืนยันรูปภาพ

ยกตัวอย่างตามรูป seves ที่ก็ป้อนรหัส seves ลงในช่อง รหัสยืนยันรูปภาพ เป็นต้น

*หากท่านต้องการเปลี่ยนรูปใหม่ เพียงแค่กดพื้นที่สีดำ ตัวอักษร 5 ตัวก็จะเปลี่ยนเป็นอักษรใหม่

รหัสยืนยันรูปภาพของการเข้าระบบตรวจสอบสถานะสิทธิเงินอุดหนุนเด็ก
รูปภาพยืนยันระบบเช็คสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

5. กดปุ่ม “ค้นหาข้อมูล”

เมื่อป้อนข้อมูลครบถ้วนและถูกต้องแล้ว ให้ท่านกดปุ่มค้นหาข้อมูลเพื่อตรวจสอบสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

6. ตรวจสอบรายละเอียดผู้รับสิทธิ์

หน้าจอแสดงข้อมูลผู้มีสิทธิ์ได้รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 600 บาท/เดือน

แสดงรายละเอียดข้อมูลการรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
แสดงข้อมูลผู้รับสิทธิ์เงินเด็ก

7. ตรวจสอบสถานะรับสิทธิ์

หลังจากที่ท่านยื่นเรื่องเพื่อขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเด็กเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดกับ อบต. เขต หรือเทศบาลแล้วภายใน 45 วัน ท่านก็เข้าระบบตรวจสอบสิทธิได้

ตัวอย่างสถานะในระบบ

หากในระบบแจ้งสถานะ “รอผลการเบิกจ่ายจากกรมบัญชีกลาง” ขอให้ท่านรอการโอนเงินเข้าบัญชีในรอบถัดไปได้เลย

สถานะรอผลการเบิกจ่ายจากกรมบัญชีกลาง
เช็คเงินอุดหนุนเด็กสถานะรอผลการเบิกจ่ายจากกรมบัญชีกลาง

8.ประวัติการจ่ายเงิน

ผู้ที่ได้รับสิทธิ์เงินอุดหนุนทางกรมบัญชีกลางพร้อมโอนเงินให้ทุก ๆ ต้นเดือนตามตารางปฏิทินการจ่ายเงินกลุ่มเปราะบาง โดยยอดเงินจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ

วิธีดูข้อมูลการจ่ายเงินอุดหนุน

เมื่อท่านยื่นรับสิทธิ์ต้องรอประมาณ 4 – 6 เดือน (ขึ้นอยู่กับข้อมูลที่ยื่นของแต่ละบุคคล) ถึงจะได้รับสิทธิ์

ยกตัวอย่าง

เราควรเข้าระบบเพื่อเช็คสถานะบ่อย ๆ

ข้อมูลประวัติการจ่ายเงินอุดหนุน 600 บาทต่อเดือน
ดูข้อมูลจ่ายเงินอุดหนุนได้จากตารางโอนเงิน

ปฏิทินรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด พฤษภาคม 2564

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

กรมบัญชีกลางพร้อมโอนเงินผู้ที่ได้รับสิทธิ์เงินอุดหนุนเด็กและขึ้นสถานะ รอผลการเบิกจ่ายจากกรมบัญชีกลาง ดังนี้

*แก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องครับ

ตารางจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 2564
ปฏิทินจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด พ.ศ.2564

เรื่องที่เกี่ยวข้อง