วิธีรับชุดตรวจโควิดในแอปเป๋าตังเวอร์ชั่นใหม่ paotang 11.14.0

อัปเดต :

ขั้นตอนและวิธีรับชุดตรวจโควิดในแอปเป๋าตังได้ตั้งแต่วันที่ 16 ก.ย. เป็นต้นไป โดยจะต้องทำการอัปเดตแอปเป๋าตังเป็นเวอร์ชั่นใหม่ล่าสุด 11.14.0 กดที่เมนู ฟรี ชุดตรวจโควิด (เมนูสีเขียวอ่อน)

วิธีรับชุดตรวจโควิด atk ในแอปเป๋าตังเวอร์ชั่นใหม่
วิธีรับชุดตรวจโควิดในแอปเป๋าตัง 11.14.0

วิธีรับชุดตรวจโควิดในแอปเป๋าตัง

  1. กดเมนู ฟรีชุดตรวจโควิดในแอปเป๋าตัง
  2. ทำแบบประเมิน 3 ข้อ
  3. เลือกหน่วยบริการใกล้ฉัน
  4. สแกน QR Code หน้าหน่วยบริการ
  5. ตรวจด้วยตัวเองที่บ้าน พร้อมบันทึกลงแอปเป๋าตัง

จำเป็นต้องอัปเดตแอปเป๋าตังเป็นเวอร์ชั่นใหม่ล่าสุด 11.14.0 ถึงจะมีเมนูให้กด “ฟรีชุดตรวจโควิด”

ขั้นตอนที่ 1 กดเมนู ฟรีชุดตรวจโควิด

เมื่อท่านอัปเดตแอปเป๋าตังเป็นเวอร์ชั่นใหม่ล่าสุด 11.14.0 แล้วจะมีเมนูป้ายสีเขียวอ่อนขึ้นว่า ฟรีชุดตรวจโควิด ให้ท่านทำการกดเพื่อรับชุดตรวจได้เลยครับ

วิธีกดรับชุดตรวจโควิดในแอปเป๋าตังฟรี ชุดตรวจ atk ในแอปเป๋าตัง
วิธีรับชุดตรวจโควิดในแอปเป๋าตัง

ขั้นตอนที่ 2 ทำแบบประเมินเบื้องต้น

ก่อนรับชุดตรวจท่านจะต้องทำแบบประเมินเบื้องต้นก่อนนะครับ

1. กดเข้าเมนู ทำแบบประเมินก่อนรับชุดตรวจ

ทำแบบประเมินก่อนรับชุดตรวจโควิด-19 โดยกดที่ปุ่มเมนู
กดปุ่มเมนูทำแบบประเมินก่อนรับชุดตรวจ

2. แบบประเมินจะมีอยู่ 3 ข้อ ดังนี้

ให้ท่านเลือกจังหวัดที่ท่านอาศัยอยู่ เช่น ตอนนี้ท่านอยู่ศรีสะเกษ ก็ให้เลือก จังหวัดศรีสะเกษเป็นต้น

  1. คุณมีอาการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้  มีประวัติไข้ หรือ วัดอุณหภูมิได้ตั้งแต่ 37.5°C ขึ้นไปได้แก่ ไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ ไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส หายใจเร็ว หายใจเหนื่อย หรือหายใจลำบาก ตาแดง ผื่น ถ่ายเหลว (เลือก มี หรือ ไม่มี)
  2. คุณมีประวัติพักอาศัยหรือเดินทางเข้าไปในพื้นที่ระบาดหรือสถานที่ที่พบผู้ติดเชื้อในช่วง 14 วันที่ผ่านมา (เลือก มี หรือ ไม่มี)
  3. มีสมาชิกในครอบครัว / เพื่อน / เพื่อนร่วมงาน หรือเดินทางร่วมยานพาหนะกับผู้ติดเชื้อเข้าข่าย / ผู้ป่วยยืนยัน / ประกอบอาชีพด้านขนส่งสาธารณะ (เลือก มี หรือ ไม่มี)
ทำแบบสอบถามเกี่ยวกับโควิดเบื้องต้น 3 ข้อ
ทำแบบทดสอบเบื้องต้น 3 ข้อ

3. กดปุ่มยืนยัน เมื่อทำแบบสอบถามเสร็จ

ขั้นตอนที่ 3 กดรับชุดตรวจที่หน่วยบริการ

หากท่านประเมินพบว่า สามารถรับชุดตรวจได้ ให้ท่านกดที่ปุ่ม รับชุดตรวจที่หน่วยบริการ สแกน QR เพื่อรับชุดตรวจ

แนะนำให้โทรสอบถามหน่วยบริการก่อนเข้าไปรับชุดตรวจ โดยกดเมนู “หน่วยบริการใกล้ฉัน”

รับชุดตรวจที่หน่วยบริการโดยการสแกน QR เพื่อรับชุดตรวจ
สแกน QR ทีหน่วยบริการเพื่อรับชุดตรวจ

สถานะที่ไม่ได้รับชุดตรวจฟรี

ระบบแจ้ง ไม่สามารถรับชุดตรวจโควิด-19ได้ เนื่องจากคุณไม่อยู่ในกลุ่มความเสี่ยงที่จะได้รับชุดตรวจโควิด สามารถกลับมาทำแบบประเมินใหม่ได้ในวันถัดไป

 

สถานะที่ไม่ได้ชุดตรวจ จะขึ้นแจ้งว่า ไม่สามารถรับชุดตรวจโควิด - 19 ได้
ระบบแจ้ง ไม่สามารถรับชุดตรวจโควิด-19 ได้

ขั้นตอนที่ 5 ตรวจสอบตัวเองที่บ้าน

เมื่อท่านได้รับชุดตรวจแล้วให้ทำการตรวจสอบตามวิธี ในแอปเป๋าตังและทำการบันทึกข้อมูลลงในแอปเป๋าตังให้เรียบร้อย

บันทึกผลตรวจลงในแอปเป๋าตัง
ทำการบันทึกผลการตรวจโควิด-19 ลงในแอปเป่าตัง

ข้อมูลเพิ่มเติม สปสช. พร้อมให้ประชาชนรับชุดตรวจโควิด ATK ในแอปเป๋าตัง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง