กลุ่มเปราะบาง ครม. อนุมัติแล้ว แจก 3พัน

อัปเดต :

กลุ่มเปราะบาง ครม อนุมัติแล้วแจก 3,000 บาท

ครม. อนุมัติเงินช่วยเด็ก คนแก่ ผู้พิการ
ครม. อนุมัติเงินช่วยเด็ก คนแก่ ผู้พิการ

26 พฤษภาคม 15:00 น.

ครม. ไฟเขียวจ่าย เงินเยียวยากลุ่มสุดท้าย “เปราะบาง” กว่า 13 ล้านคน (1 พันบาท x 3 เดือน)

ยืนยันข่าวจาก นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผยว่า ครม. เห็นชอบในหลักการตามคณะกรรมการกลั่นกรองฯ และกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เสนอให้จ่ายเงิน “กลุ่มเปราะบาง”

รวมประมาณ 13.06 ล้านคน

กลุ่มนี้จะได้รับเงินช่วยเหลือจากรัฐ 3 เดือนคือ พฤษภาคม, มิถุนายน และ กรกฏาคม เดือนละ 1,000 บาท โดยจะเริ่มจ่ายในเดือน มิถุนายน (จะทบเดือน พฤษภาคมให้ด้วย) ซึ่งจะได้รับ 2,000 บาท และเดือน กรกฏาคมอีก 1,000 บาท

รายละเอียดเบื้องต้น

กลุ่มเด็ก 
แรกเกิด – 6 ปี จะได้เพิ่มจากเดิมที่ได้รับ 600 บาท สำหรับใครที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนสามารถติดต่อได้ที่เขต / เทศบาล / อบต. ใกล้บ้าน

✔ ข้อมูลเพิ่มเติมในส่วนนี้

✔ อสม. โดนตัดเงินตอบแทน เหลือ 3,500 บาท

✔ เพิ่มเงินเดือนให้ อสม. เป็น 1,500 บาท

ตารางแจกเงินคนแก่
ตารางแจกเงินคนแก่

กลุ่มผู้สูงอายุ

อายุ 60 ปีขึ้นไปกลุ่มนี้จะมีบัตรอยู่แล้ว เงินจะเข้าตามรอบปกติโดยเพิ่มในเดือนมิถุนายน อีก 2,000 บาท(ทบเดือนพฤษภาคมด้วย) และเพิ่มในเดือน กรกฏาคม อีก 1,000 บาท

กลุ่มผู้พิการ

สำหรับกลุ่มนี้จะมีบัตรคนพิการอยู่แล้ว เงินจะเข้าตามรอบปกติโดยเพิ่มในเดือนมิถุนายน อีก 2,000 บาท(ทบเดือนพฤษภาคมด้วย) และเพิ่มในเดือน กรกฏาคม อีก 1,000 บาท

โดยผู้ที่ได้รับสิทธินี้จะต้องไม่เคยได้รับสิทธิ์ความช่วยเหลือจากมาตรการอื่นๆ เช่น เราไม่ทิ้งกัน 5,000 บาท หรือเยียวยาเกษตรกร เป็นต้น

 

นายกจะแถลงวันนี้ 18:00 น. (ยกเลิกการแถลงข่าววันนี้แล้ว)

หากมีรายละเอียดเพิ่มเติมแอดมินจะรีบเขียนข่าวแจ้งให้ทราบอีกทีครับ

cr.https://region1.prd.go.th/

เรื่องที่เกี่ยวข้อง