อัตราดอกเบี้ย ธกส ปี 2566 ประกาศขึ้นดอกเบี้ยเงินฝาก และ เงินกู้ยืม

อัปเดต :

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส. ประกาศเพิ่มอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก และ เงินกู้ยืม เมื่อ 8 มกราคม 2565 โดยก่อนหน้านั้นมีหลายธนาคารได้ประกาศขึ้นดอกเบี้ยเงินฝากไปบ้างแล้ว หากท่านต้องการเปิดบัญชีธนาคาร ธกส ให้ดูว่าเปิดบัญชีเงินฝากแบบไหนได้ดอกเบี้ยมากที่สุดตามข้อมูลด้านล่างครับ

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ประกาศแจ้งดอกเบี้ยเงินฝาก หรือ ดอกเบี้ย ธกส บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ และ อื่นๆ
ปรับเพิ่มดอกเบี้ย ธกส ประเภทเงินฝาก และ ดอกเบี้ยเงินกู้ ประเภทบัญชีออมทรัพย์ บัญชีเงินฝาก

อัตราดอกเบี้ย ธกส พ.ศ. 2566 ปรับขึ้นดอกเบี้ยเงินฝาก

สำหรับผู้ที่เปิดบัญชีเงินฝาก ธกส แล้ว แนะนำให้ท่านผูกบัญชีพร้อมเพย์ ธกส ด้วยเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลักด้วยนะครับ เพื่อสิทธิประโยชน์ของตัวท่านเองครับ

ประเภทเงินฝาก บุคคลทั่วไป

ออมทรัพย์ A-Saving

ออมทรัพย์

ออมทรัพย์พิเศษ

ออมทรัพย์ 3 เดือน

ออมทรัพย์ 6 เดือน

ออมทรัพย์ 12 และ 24 เดือน

ออมทรัพย์ 36, 48 และ 60 เดือน

ประเภทเงินฝาก นิติบุคคล ส่วนราชการ และ รัฐวิสาหกิจ

ออมทรัพย์ A-Saving

ออมทรัพย์

ออมทรัพย์พิเศษ

ออมทรัพย์ 3 เดือน

ออมทรัพย์ 6 เดือน

ออมทรัพย์ 12 และ 24 เดือน

ออมทรัพย์ 36, 48 และ 60 เดือน

อัตราดอกเบี้ยใหม่ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธกส 2566
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ธนาคาร ธกส 2566
ประชาสัมพันธ์จากธนาคาร ธกส แจ้งปรับเพิ่มดอกเบี้ยเงินฝาก ธกส และ ดอกเบี้ยเงินกู้ ธนาคาร ธกส
ประกาศ ดอกเบี้ย ธกส ใหม่ 2566 เริ่มมีผลอัตราดอกเบี้ย 6 ม.ค. 66
ธกส แจ้ง ปรับอัตราดอกเบี้ย ธกส ใหม่ เริ่มใช้ 6 มกราคม 2566
แจ้งปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ย และ เงินกู้ เริ่ม มกราคม 66

 

อ้างอิง : ประกาศเพิ่มดอกเบี้ยเงินฝาก ธนาคาร ธกส , อัพเดตดอกเบี้ยเงินฝาก ธกส

เรื่องที่เกี่ยวข้อง