ด่วน AI เราไม่ทิ้งกันตัดสิทธิสีเหลืองแล้ว อดรับ 15,000 บาท

อัปเดต :

ด่วน เราไม่ทิ้งกันตัดสิทธิสถานะสีเหลือง

เราไม่ทิ้งกันตัดสิทธิเปลีย่นสถานะเป็นสีแดงโดยไม่ได้กดเอง
เปลีย่นสถานะเป็นสีแดงโดยไม่ได้กดเอง

สรุปข่าวดังจาก กลุ่มดังครับ (เราไม่ทิ้งกัน)

สถานะสีถูก AI เปลี่ยน โดยเจ้าตัวไม่ได้ทำรายการเอง

ตอนนี้มีผู้ใช้เฟสบุ๊คหลายรายออกมาโพสต์ ถูกเปลี่ยนสถานะจากสีเหลือง “อยู่ระหว่างการตวจสอบวิธี / ข้อมูลการรับเงิน ที่แก้ไข” เป็นเป็นสีแดง “ท่านได้ยกเลิกการขอทบทวนสิทธิแล้ว”

✔ อสม. โดนตัดเงินตอบแทน เหลือ 3,500 บาท

✔ เพิ่มเงินเดือนให้ อสม. เป็น 1,500 บาท

ความคืบหน้าจากการประชุม ครม. 29 ก.ค.

โดยมีเริ่มมีการพูดคุยเรื่องนี้มากขึ้นเรื่อยๆ

และอีกหลายๆโพสต์ที่เริ่มมีการแจ้งเรื่องว่าเป็นเหมือนกัน  “กลุ่มเราไม่ทิ้งกัน

หากใครอยู่ในสถานะสีเหลือง ตอนนี้รีบทำการตรวจสอบและร่วมพูดคุยกันได้ครับ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง