วิธีลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 600 – 1,000 บาท

อัปเดต :

กรุงเทพมหานครเปิดให้ลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปี 2565 ได้แล้ว

คุณสมบัติผู้ลงทะเบียน

หากย้ายภูมิลำเนาต้องมาลงทะเบียนใหม่

ยกตัวอย่าง : ท่านเกิดในวันที่  21 เมษายน พ.ศ. 2505 ท่านสามารถลงทะเบียนได้ หรือ ท่านเกิด 21 เมษายน พ.ศ. 2506 ท่านจะยังไม่สามารถลงทะเบียนได้ครับ

กรุงเทพมหานคร logo สีเขียว
กทม เชิญลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพ ประจำปี 2565

ขั้นตอนการลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (กรุงเทพมหานคร)

เอกสารที่ใช้ในการลงทะเบียน

*เอกสารลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขอได้ที่สำนักงานเขตที่ท่านไปลงทะเบียนครับ

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุจะได้รับในอัตราดังนี้

เงินจะถูกโอนเข้าบัญชีธนาคารของท่านในทุกๆ เดือน ตามอัตราการจ่ายเงินดังนี้

เชิญลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปี 2565
ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไปติดต่อลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุได้ที่สำนักงานเขต ได้แล้ว

ตารางโอนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุปี 2564

ผู้สูงอายุที่ลงทะเบียนในปีงบประมาณ 2564 ที่ได้รับสิทธิในเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุจะมีตารางการโอนเงินจากกรมบัญชีกลางดังนี้

ปฏิทินโอนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปี 2564
ตารางโอนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ 2564

ตารางรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุปีงบประมาณ 2564สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ทั้ง 50 เขต ในกรุงเทพมหานคร

อ้างอิง 1, อ้างอิง 2, อ้างอิง 3

เรื่องที่เกี่ยวข้อง