วิธียืมเงินด่วนออนไลน์ กู้เงินผ่านแอป ไม่เช็คเครดิตบูโร สมัครสินเชื่อเงินด่วน

วิธีลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 600 – 1,000 บาท

กรุงเทพมหานครเปิดให้ลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปี 2565 ได้แล้ว

คุณสมบัติผู้ลงทะเบียน

หากย้ายภูมิลำเนาต้องมาลงทะเบียนใหม่

ยกตัวอย่าง : ท่านเกิดในวันที่  21 เมษายน พ.ศ. 2505 ท่านสามารถลงทะเบียนได้ หรือ ท่านเกิด 21 เมษายน พ.ศ. 2506 ท่านจะยังไม่สามารถลงทะเบียนได้ครับ

กรุงเทพมหานคร logo สีเขียว
กทม เชิญลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพ ประจำปี 2565

ขั้นตอนการลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (กรุงเทพมหานคร)

เอกสารที่ใช้ในการลงทะเบียน

*เอกสารลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขอได้ที่สำนักงานเขตที่ท่านไปลงทะเบียนครับ

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุจะได้รับในอัตราดังนี้

เงินจะถูกโอนเข้าบัญชีธนาคารของท่านในทุกๆ เดือน ตามอัตราการจ่ายเงินดังนี้

เชิญลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปี 2565
ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไปติดต่อลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุได้ที่สำนักงานเขต ได้แล้ว

ตารางโอนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุปี 2564

ผู้สูงอายุที่ลงทะเบียนในปีงบประมาณ 2564 ที่ได้รับสิทธิในเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุจะมีตารางการโอนเงินจากกรมบัญชีกลางดังนี้

ปฏิทินโอนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปี 2564
ตารางโอนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ 2564

ตารางรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุปีงบประมาณ 2564สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ทั้ง 50 เขต ในกรุงเทพมหานคร

อ้างอิง 1, อ้างอิง 2, อ้างอิง 3

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องใหม่ล่าสุด

สินเชื่อพ่อค้าแม่ค้าเปิดให้กู้ 30000 - 100000 สำหรบอาชีพค้าขาย ที่ธนาคารไทยเครดิต

สินเชื่อพ่อค้าแม่ค้า 100,000 เพื่อธุรกิจรายย่อย ไม่ใช้คนค้ำ สินเชื่อนาโนไฟแนนซ์

ธนาคารไทยเครดิตเปิดให้พ่อค้าแม่ค้ายื่นกู้เงินด่วน ด้วยสินเชื่อพ่อค้าแม่ค้า 200,000 บาท ไม่ใช้คนค้ำประกัน

สินเชื่อออมสินล่าสุด สินเชื่อแก้หนี้เพิ่มทุน 20000 บาท สมัครสินเชื่อผ่านสาขาธนาคารออมสิน

สินเชื่อแก้หนี้เพิ่มทุนออมสิน 20,000 บาท 6 เดือนแรกจ่าย 70 บาท

ธนาคารออมสินเปิดให้ลงทะเบียนสินเชื่อแก้หนี้เพิ่มทุนแล้ว สมัครสินเชื่อผ่านสาขาธนาคารออมสิน วงเงินสินเชื่ออนุมัติรายละ 20000 บาท