ขยายโครงการเพิ่มกำลังซื้อ เฟส2 บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ มี.ค. – เม.ย. 65

แหล่งข่าวจากกระทรวงการคลังเปิดเผยความคืนหน้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุด 5 ม.ค. 65 จาก รมว. การคลัง ในระยะที่ 4 จะพิจารณาโครงการคนละครึ่ง และโครงการเพิ่มกำลังซื้อ เฟส2ไปพร้อมๆกัน โดย 2 โครงการนี้จะเป็นกลุ่มผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด 19 เหมือนกัน

เตรียมพิจารณาโครงการเพิ่มกำลังซื้อ เฟส2 และ คนละครึ่ง เฟส4

 • โครงการคนละครึ่ง เฟส 4 (แอปเป๋าตัง)
 • โครงการเพิ่มกำลังซื้อ เฟส 2 (บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ)
 • กลุ่มที่ต้องการความช่วยหลือเป็นพิเศษ เฟส 2 (บัตรประชาชน)

ประชาชนจะเข้าร่วมโครงการทั้ง 3 นี้ ได้เพียง 1 โครงการเท่านั้น

เตรียมเปิดลงทะเบียนคนละครึ่ง เฟส4

รมว. การคลังเตรียมนำโครงการคนละครึ่งเฟส 4 หรือระยะที่ 4 เข้าที่ประชุม ครม. เพื่อเคาะวงเงินและวันใช้งานโครงการคนละครึ่งเฟส 4 โดยตอนนี้เปิดเผยได้เพียงระยะเวลาที่จะใช้สิทธิ แต่ยังไม่มีรายละเอียดอื่นๆมากกว่านี้ ขอให้นำเรื่องเข้า ครม. ก่อน

 • คนใหม่ จะเปิดให้ลงทะเบียน ปลายเดือนกุมภาพันธ์ผ่านเว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com
 • คนเก่าที่ได้สิทธิคนละครึ่งเฟส 3 รอกดยืนยันในแอปเป๋าตัง (จะมีการอัปเดตแอปเป๋าตังเวอร์ชั่นใหม่)
 • ใช้สิทธิได้สูงสุดวันละ 150 บาท
 • ใช้จ่ายคนละครึ่งเฟส 4 ได้ 1 มี.ค. – 30 เม.ย. 65
 • จำนวน X,XXX บาท (รอ ครม. อนุมัติ)
 • ใช้สิทธิผ่านแอปเป๋าตัง (กด/โอนเงินออกไม่ได้)
โครงการคนละครึ่งเฟส 4 ใช้สิทธิวันละ 150 บาท
คนละครึ่งเฟส 4 ใช่จ่ายผ่านแอปเป๋าตัง

โครงการเพิ่มกำลังซื้อ เฟส2

 • ใช้จ่ายผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
 • จำนวน 13.55 ล้านราย
 • ได้สิทธิอัตโนมัติ ไม่ต้องลงทะเบียน
 • กดเป็นเงินสดไม่ได้
 • จำนวน XXX บาท (รอ ครม. อนุมัติ)
บัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุดเตรียมรับเงินโครงการเพิ่มกำลังซื้อ เฟส2
โครงการเพิ่มกำลังซื้อ เฟส2 เตรียมรับเงินเข้าบัตรคนจน

*หากท่านต้องการเปลี่ยนไปรับสิทธิคนละครึ่งเฟส 4 จำเป็นต้องคืนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ สำนักงานการคลังประจำจังหวัด หรือ กรมบัญชีกลาง เท่านั้น

โครงการเพิ่มกำลังซื้อกลุ่มที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ เฟส2

 • ใช้จ่ายผ่านบัตรประชาชน
 • จำนวน 1.51 ล้านราย
 • ได้รับสิทธิอัตโนมัติ ไม่ต้องลงทะเบียน
 • จำนวนจะได้เท่ากับโครงการเพิ่มกำลังซื้อ เฟส 2 ซึ่งต้องรอ ครม. อนุมัติ
โครงการเพิ่มกำลังซื้อ เฟส 2 สำหรับผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษภายบัตรประชาชน
เพิ่มกำลังซื้อ เฟส 2 ใช้จ่ายผ่านบัตรประชาชน

*หากท่านต้องการเปลี่ยนไปรับสิทธิคนละครึ่งเฟส 4 จำเป็นต้องคืนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ สำนักงานการคลังประจำจังหวัด หรือ กรมบัญชีกลาง เท่านั้น

4 โครงการช่วยฟื้นพูเศรษฐกิจ คนละครึ่ง ยิ่งใช้ยิ่งได้ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เพิ่มกำลังซื้อ
มาตรการช่วยประชาชน คนละครึ่ง บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เพิ่มกำลังซื้อ

อ้างอิง 1

เรื่องใหม่ล่าสุด

วิธีลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส 4 คนละครึ่งรอบใหม่รับวงเงินใช้จ่ายผ่านแอปเป๋าตัง

วิธีสมัครคนละครึ่งเฟส 4 สมัครคนละครึ่งรอบใหม่ผ่าน www.คนละครึ่ง.com

พร้อมเปิดให้สมัครคนละครึ่งเฟส 4 คนเก่ากดยืนยันในแอปเป๋าตัง คนใหม่ลงทะเบียนคนละครึ่งรอบใหม่ผ่านเว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com