ขยายโครงการเพิ่มกำลังซื้อ เฟส2 บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ มี.ค. – เม.ย. 65

อัปเดต :

แหล่งข่าวจากกระทรวงการคลังเปิดเผยความคืนหน้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุด 5 ม.ค. 65 จาก รมว. การคลัง ในระยะที่ 4 จะพิจารณาโครงการคนละครึ่ง และโครงการเพิ่มกำลังซื้อ เฟส2ไปพร้อมๆกัน โดย 2 โครงการนี้จะเป็นกลุ่มผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด 19 เหมือนกัน

เตรียมพิจารณาโครงการเพิ่มกำลังซื้อ เฟส2 และ คนละครึ่ง เฟส4

ประชาชนจะเข้าร่วมโครงการทั้ง 3 นี้ ได้เพียง 1 โครงการเท่านั้น

เตรียมเปิดลงทะเบียนคนละครึ่ง เฟส4

รมว. การคลังเตรียมนำโครงการคนละครึ่งเฟส 4 หรือระยะที่ 4 เข้าที่ประชุม ครม. เพื่อเคาะวงเงินและวันใช้งานโครงการคนละครึ่งเฟส 4 โดยตอนนี้เปิดเผยได้เพียงระยะเวลาที่จะใช้สิทธิ แต่ยังไม่มีรายละเอียดอื่นๆมากกว่านี้ ขอให้นำเรื่องเข้า ครม. ก่อน

โครงการคนละครึ่งเฟส 4 ใช้สิทธิวันละ 150 บาท
คนละครึ่งเฟส 4 ใช่จ่ายผ่านแอปเป๋าตัง

โครงการเพิ่มกำลังซื้อ เฟส2

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุดเตรียมรับเงินโครงการเพิ่มกำลังซื้อ เฟส2
โครงการเพิ่มกำลังซื้อ เฟส2 เตรียมรับเงินเข้าบัตรคนจน

*หากท่านต้องการเปลี่ยนไปรับสิทธิคนละครึ่งเฟส 4 จำเป็นต้องคืนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ สำนักงานการคลังประจำจังหวัด หรือ กรมบัญชีกลาง เท่านั้น

โครงการเพิ่มกำลังซื้อกลุ่มที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ เฟส2

โครงการเพิ่มกำลังซื้อ เฟส 2 สำหรับผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษภายบัตรประชาชน
เพิ่มกำลังซื้อ เฟส 2 ใช้จ่ายผ่านบัตรประชาชน

*หากท่านต้องการเปลี่ยนไปรับสิทธิคนละครึ่งเฟส 4 จำเป็นต้องคืนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ สำนักงานการคลังประจำจังหวัด หรือ กรมบัญชีกลาง เท่านั้น

4 โครงการช่วยฟื้นพูเศรษฐกิจ คนละครึ่ง ยิ่งใช้ยิ่งได้ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เพิ่มกำลังซื้อ
มาตรการช่วยประชาชน คนละครึ่ง บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เพิ่มกำลังซื้อ

อ้างอิง 1

เรื่องที่เกี่ยวข้อง