วิธียืมเงินด่วนออนไลน์ กู้เงินผ่านแอป ไม่เช็คเครดิตบูโร สมัครสินเชื่อเงินด่วน

เงินผู้สูงอายุ 600 บาท พร้อมโอนภายในกันยายน 2566 เป็นเงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย จ่ายเดือนละ 100 บาท นาน 6 เดือน

กรมบัญชีกลางพร้อมจ่ายเงินตกเบิกกลุ่มผู้สูงอายุที่มีอายุเกิน 60 ปี เป็นเงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยที่ได้สิทธิสวัสดิการแห่งรัฐปี 2565 จำนวน 600 บาท (จ่ายครั้งเดียว โดยการโอนเข้าบัญชีพร้อมเพย์เลขบัตรประชาชน 13 หลัก ของผู้ที่ได้รับสิทธิ)

เงินผู้สูงอายุ 600 บาทนี้แบ่งเป็น 6 เดือน โดยจะให้เดือนละ 100 บาท ดังนี้

เงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐ 600 บาท
เงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุ 600 บาท โอนเข้าบัญชีพร้อมเพย์เลขบัตรประชาชน

คุณสมบัติผู้ที่จะได้รับเงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุ หรือ เงินผู้สูงอายุ 600 บาทนี้คือ

กรมกิจการผู้สูงอายุ กำหนดให้จ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยที่ได้รับสิทธิในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี พ.ศ. 2565 จำนวน 100 บาท ระยะเวลา 6 เดือน (เมษายน – กันยายน 2566)

 1. เป็นผู้ที่มีอายุเกิน 60 ปี
 2. เป็นผู้ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565
 3. มีบัญชีธนาคารที่ผูกพร้อมเพย์เลขบัตประชาชน 13 หลัก

จำเป็นต้องผูกพร้อมเพย์เลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลักกับธนาคารอะไรก็ได้ ก่อน 7 กันยายน 2566

-> ข่าวเก่า การจ่ายเงินสงเคราะห์ให้ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย + มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2564

-> ข่าวเก่า เงินพิเศษผู้สูงอายุในปีที่ผ่านมา

วิธีการจ่ายเงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุ 2566

กรมบัญชีกลาง จะโอนเงินผ่านระบบพร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลักของผู้ที่ได้รับสิทธิ์ เท่านั้น

เงินผู้สูงอายุ 600 บาท จะโอนเงินให้วันไหน?

ระบบจะโอนเงินให้ภายในเดือน กันยายน 2566

*ยังไม่ระบุวันโอนเงิน แต่ได้ให้คำตอบเพียงว่า ภายในเดือนกันยายนนี้แน่นอน

กรมบัญชีกลางพร้อมจ่ายเงินตกเบิกให้ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยหรือ ผู้สูงอายุที่ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐ 600 บาท
พร้อมโอนเงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุ 600 บาท ภายในกันยายน 2566

ผู้ที่ไม่สามารถผูกพร้อมเพย์เลขบัตรประจำตัวประชาชนได้ให้ดำเนินการดังนี้

กรณีผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุที่ไม่สามารถผูกพร้อมเพย์เลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลักได้ เมื่อกรอกเอกสารแล้วให้นำส่งที่สำนักงานคลังประจำจังหวัดที่ท่านอยู่ ก่อน 31 สิงหาคม 2566 ให้ดำเนินการดังนี้

กรณีที่ 1 จัดทำหนังสือให้ความยินยอมโอนเงินสวัสดิการเข้าบัญชีร่วมกับบุคคลอื่น

ในที่นี้ เงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย 600 บาท หรือชาวบ้านเรียกว่าเงินผู้สูงอายุ 600 บาท หรือ เงินพิเศษผู้สูงอายุ 600 บาท

เอกสารแนบ (กรอกเอกสาร 1)

 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ได้รับสิทธิโครงการฯ
 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ถือบัญชีร่วม
 3. เอกสารแสดงความสัมพันธ์ของผู้ได้รับสิทธิโครงการฯ หรือ ผู้ถือบัญชีร่วม เช่น สำเนาสูติบัตร สำเนาทะเบียนบ้าน เป็นต้น
 4. สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร ที่จะใช้รับเงิน
 5. ใบรับรองแพทย์ (ถ้ามี)
เอกสารให้ความยินยอมโอนเงินสวัสดิการเงินผู้สูงอายุ 600 บาทเข้าบัญชีร่วม
เอกสารให้โอนเงินเข้าบัญชีรวม เงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุ 600 บาท

กรณีที่ 2 จัดทำหนังสือให้ความยินยอมโอนเงินสวัสดิการเข้าบัญชีบุคคลอื่น

เอกสารแนบ (กรอกเอกสาร 2)

 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ได้รับสิทธิโครงการฯ
 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับโอนเงินสวัสดิการแทน
 3. เอกสารแสดงความสัมพันธ์ของผู้ได้รับสิทธิโครงการฯ หรือ ผู้ถือบัญชีร่วม เช่น สำเนาสูติบัตร สำเนาทะเบียนบ้าน เป็นต้น
 4. สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร ที่จะใช้รับเงิน
 5. ใบรับรองแพทย์ (ถ้ามี)
หนังสือโอนเงินเข้าบัญชีบุคคลอื่นเพื่อรับเงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุ 600 บาท
หนังสือให้ความยินยอมโอนเงินผู้สูงอายุ 600 บาทเข้าบัญชีคนอื่น

เพิ่มเติม กรมบัญชีกลาง

เรื่องใหม่ล่าสุด

วิธีติดตั้งแอปมันนี่ทันเดอร์ money thunder app เวอร์ชั่นใหม่ล่าสุด

วิธีติดตั้งแอพพลิเคชันมันนี่ทันเดอร์ app money thunder แอปกู้เงินถูกฎหมาย วงเงิน 100,000 บาท ของบริษัท อบาคัส

วิธีติดตั้งแอปมันนี่ทันเดอร์ app money thunder แอปกู้เงินออนไลน์ถูกกฎหมาย วงเงินอนุมัติสินเชื่อ 100,000 บาท

finn app บริการเบิกเงินเดือนล่วงหน้า 4000 บาท สูงสุด 5000 บาท

finn app เบิกเงินล่วงหน้า สูงสุด 5000 บาท ไม่เช็คบูโร เป็นบริการเบิกเงินเดือนล่วงหน้าฟิน finn

อีก 1 ทางเลือกบริการ finn app เบิกเงินล่วงหน้า ไม่เช็คเครดิตบูโร สูงสุด 4000 บาท ให้ทิปบ่อย ปรับสูงสุดเบิกเงินเดือนได้ 5000 บาท

ของขวัญปีใหม่ ธนาคารออมสิน 2024 / 2567 มี 2 โครงการรับ 111 ล้านบาท

ของขวัญปีใหม่ ธนาคารออมสิน 2567 / 2024 มีออมมีลุ้น และ วินัยดีมีเงิน 500 บาท

โครงการของขวัญปีใหม่ ธนาคารออมสิน ปีนี้ก็เช่นเดิม มอบเงินใน 2 โครงการ คือ มีออม มีลุ้น และ โครงการวินัยดีมีเงิน 500 บาท