วิธียืมเงินด่วนออนไลน์ กู้เงินผ่านแอป ไม่เช็คเครดิตบูโร สมัครสินเชื่อเงินด่วน

วันโอนเงินเราชนะ กลุ่มใช้บัตรประชาชน แบ่งจ่าย 3 รอบดังนี้

ท่านได้รับสิทธิเข้าร่วมโครงการเราชนะแบ่งวันโอนเงินเราชนะออก 3 รอบดังนี้

ผู้ที่ได้รับสิทธิจะแสดงข้อความว่า “ท่านได้รับสิทธิเข้าร่วมโครงการ เราชนะ ท่านมีสิทธิได้รับวงเงินสิทธิเราชนะตลอดเวลาโครงการฯ ผ่านบัตรประชาชน ทุก ๆ วันศุกร์ ของแต่ละสัปดาห์ เริ่มใช้จ่ายได้วันที่ 5 มี.ค. 2564 เวลา 6.00 น. เป็นต้นไป (สามารถสะสมใช้ได้ถึงวันที่ 31 พ.ค. 64)

วันโอนเงินเราชนะทั้ง 3 รอบ สำหรับกลุ่มผู้ได้รับสิทธิใช้จ่ายผ่านบัตรประชาชน
วันโอนเงินเราชนะทั้ง 3 รอบ สำหรับกลุ่มผู้ได้รับสิทธิใช้จ่ายผ่านบัตรประชาชน

หรือข้อความว่า

ท่านได้รับสิทธิเข้าร่วมโครงการ เราชนะ เริ่มใช้จ่ายตั้งแต่วันที่ 5 มี.ค. / 19 มี.ค. / 9 เม.ย. 2564 เวลา 6.00น. เป็นต้นไป (สามารถสะสมใช้ได้ถึงวันที่ 31 พ.ค. 64) หมายเหตุ ผู้ลงทะเบียนได้รับสิทธิสามารถใช้จ่ายได้ตามรอบวันลงทะเบียนของตัวเอง

รอบโอนเงินเราชนะกลุ่มใช้ผ่านบัตรประจำตัวประชาชน
รอบโอนเงินเราชนะกลุ่มใช้ผ่านบัตรประจำตัวประชาชน

👍 วิธีติดตั้งแอปเป๋าตังเวอร์ชั่นล่าสุด

👍 วิธีสแกนหน้าในแอปเป๋าตัง

เราชนะโอนเงินรอบที่ 1 (*)

สำหรับผู้ลงทะเบียนในวันที่ 15 – 21 ก.พ. 64

เราชนะโอนเงินรอบที่ 2 (**)

สำหรับผู้ลงทะเบียนในวันที่ 22 ก.พ. – 5 มี.ค. 64

เราชนะโอนเงินรอบที่ 3 (***)

สำหรับผู้ลงทะเบียนในวันที่ 8 – 26 มี.ค. 64

ท่านสามารถตรวจสอบได้ในตารางบนเว็บไซต์ เราชนะ.com ดูเครื่องหมายดอกจันทร์ (*) ท้ายตาราง

เช็ควันโอนเงินเราชนะเข้าบัตรประชาชนได้ผ่านเว็บไซต์ www.เราชนะ.com
เช็ควันโอนเงินเราชนะเข้าบัตรประชาชนได้ผ่านเว็บไซต์ www.เราชนะ.com

หมายเหตุ

* = ผู้ลงทะเบียนระหว่างวันที่ 15 – 21 ก.พ. 64 และได้รับวงเงินสิทธิ์ครั้งแรก วันที่ 5 มี.ค. 64

** = ผู้ลงทะเบียนระหว่างวันที่ 22 ก.พ. – 5 มี.ค. 64 และได้รับวงเงินสิทธิครั้งแรก วันที่ 19 มี.ค. 64

*** = ผู้ลงทะเบียนระหว่างวันที่ 8 – 26 มี.ค. 64 และได้รับวงเงินสิทธิครั้งแรกวันที่ 9 เม.ย. 64

ผู้ลงทะเบียนได้รับสิทธิ จะได้รับวงเงินสิทธิเราชนะสูงสุดคนละไม่เกิน 7,000 บาท (เจ็ดพันบาทถ้วน)

 

สำหรับผู้ที่ได้รับสิทธิจะขึ้นสถานะดังรูปนี้เท่านั้น

ท่านได้รับสิทธิเข้าร่วมโครงการเราชนะ
ท่านได้รับสิทธิเข้าร่วมโครงการเราชนะ

อ้างอิง 1,

เรื่องใหม่ล่าสุด

วิธีติดตั้งแอปมันนี่ทันเดอร์ money thunder app เวอร์ชั่นใหม่ล่าสุด

วิธีติดตั้งแอพพลิเคชันมันนี่ทันเดอร์ app money thunder แอปกู้เงินถูกฎหมาย วงเงิน 100,000 บาท ของบริษัท อบาคัส

วิธีติดตั้งแอปมันนี่ทันเดอร์ app money thunder แอปกู้เงินออนไลน์ถูกกฎหมาย วงเงินอนุมัติสินเชื่อ 100,000 บาท

finn app บริการเบิกเงินเดือนล่วงหน้า 4000 บาท สูงสุด 5000 บาท

finn app เบิกเงินล่วงหน้า สูงสุด 5000 บาท ไม่เช็คบูโร เป็นบริการเบิกเงินเดือนล่วงหน้าฟิน finn

อีก 1 ทางเลือกบริการ finn app เบิกเงินล่วงหน้า ไม่เช็คเครดิตบูโร สูงสุด 4000 บาท ให้ทิปบ่อย ปรับสูงสุดเบิกเงินเดือนได้ 5000 บาท

ของขวัญปีใหม่ ธนาคารออมสิน 2024 / 2567 มี 2 โครงการรับ 111 ล้านบาท

ของขวัญปีใหม่ ธนาคารออมสิน 2567 / 2024 มีออมมีลุ้น และ วินัยดีมีเงิน 500 บาท

โครงการของขวัญปีใหม่ ธนาคารออมสิน ปีนี้ก็เช่นเดิม มอบเงินใน 2 โครงการ คือ มีออม มีลุ้น และ โครงการวินัยดีมีเงิน 500 บาท