วันโอนเงินเราชนะ กลุ่มใช้บัตรประชาชน แบ่งจ่าย 3 รอบดังนี้

อัปเดต :

ท่านได้รับสิทธิเข้าร่วมโครงการเราชนะแบ่งวันโอนเงินเราชนะออก 3 รอบดังนี้

ผู้ที่ได้รับสิทธิจะแสดงข้อความว่า “ท่านได้รับสิทธิเข้าร่วมโครงการ เราชนะ ท่านมีสิทธิได้รับวงเงินสิทธิเราชนะตลอดเวลาโครงการฯ ผ่านบัตรประชาชน ทุก ๆ วันศุกร์ ของแต่ละสัปดาห์ เริ่มใช้จ่ายได้วันที่ 5 มี.ค. 2564 เวลา 6.00 น. เป็นต้นไป (สามารถสะสมใช้ได้ถึงวันที่ 31 พ.ค. 64)

วันโอนเงินเราชนะทั้ง 3 รอบ สำหรับกลุ่มผู้ได้รับสิทธิใช้จ่ายผ่านบัตรประชาชน
วันโอนเงินเราชนะทั้ง 3 รอบ สำหรับกลุ่มผู้ได้รับสิทธิใช้จ่ายผ่านบัตรประชาชน

หรือข้อความว่า

ท่านได้รับสิทธิเข้าร่วมโครงการ เราชนะ เริ่มใช้จ่ายตั้งแต่วันที่ 5 มี.ค. / 19 มี.ค. / 9 เม.ย. 2564 เวลา 6.00น. เป็นต้นไป (สามารถสะสมใช้ได้ถึงวันที่ 31 พ.ค. 64) หมายเหตุ ผู้ลงทะเบียนได้รับสิทธิสามารถใช้จ่ายได้ตามรอบวันลงทะเบียนของตัวเอง

รอบโอนเงินเราชนะกลุ่มใช้ผ่านบัตรประจำตัวประชาชน
รอบโอนเงินเราชนะกลุ่มใช้ผ่านบัตรประจำตัวประชาชน

👍 วิธีติดตั้งแอปเป๋าตังเวอร์ชั่นล่าสุด

👍 วิธีสแกนหน้าในแอปเป๋าตัง

เราชนะโอนเงินรอบที่ 1 (*)

สำหรับผู้ลงทะเบียนในวันที่ 15 – 21 ก.พ. 64

เราชนะโอนเงินรอบที่ 2 (**)

สำหรับผู้ลงทะเบียนในวันที่ 22 ก.พ. – 5 มี.ค. 64

เราชนะโอนเงินรอบที่ 3 (***)

สำหรับผู้ลงทะเบียนในวันที่ 8 – 26 มี.ค. 64

ท่านสามารถตรวจสอบได้ในตารางบนเว็บไซต์ เราชนะ.com ดูเครื่องหมายดอกจันทร์ (*) ท้ายตาราง

เช็ควันโอนเงินเราชนะเข้าบัตรประชาชนได้ผ่านเว็บไซต์ www.เราชนะ.com
เช็ควันโอนเงินเราชนะเข้าบัตรประชาชนได้ผ่านเว็บไซต์ www.เราชนะ.com

หมายเหตุ

* = ผู้ลงทะเบียนระหว่างวันที่ 15 – 21 ก.พ. 64 และได้รับวงเงินสิทธิ์ครั้งแรก วันที่ 5 มี.ค. 64

** = ผู้ลงทะเบียนระหว่างวันที่ 22 ก.พ. – 5 มี.ค. 64 และได้รับวงเงินสิทธิครั้งแรก วันที่ 19 มี.ค. 64

*** = ผู้ลงทะเบียนระหว่างวันที่ 8 – 26 มี.ค. 64 และได้รับวงเงินสิทธิครั้งแรกวันที่ 9 เม.ย. 64

ผู้ลงทะเบียนได้รับสิทธิ จะได้รับวงเงินสิทธิเราชนะสูงสุดคนละไม่เกิน 7,000 บาท (เจ็ดพันบาทถ้วน)

 

สำหรับผู้ที่ได้รับสิทธิจะขึ้นสถานะดังรูปนี้เท่านั้น

ท่านได้รับสิทธิเข้าร่วมโครงการเราชนะ
ท่านได้รับสิทธิเข้าร่วมโครงการเราชนะ

อ้างอิง 1,

เรื่องที่เกี่ยวข้อง