พรุ่งนี้โอนทั่วประเทศ ค่าตอบแทน อสม. อสส. 4,500 บาท

อสส, อสม วันนี้มีโอน ค่าตอบแทน อสม รับทุกคนทั่วประเทศ 4,500 บาท

สรุปข่าวจากกรมประชาสัมพันธ์

อสม, อสส จะได้รับเงินค่าตอบแทน อสม งบประมาณในการจ่ายค่าตอบแทน 3,622 ล้านบาท โดยใช้จากวงเงินกู้ 45,000 ล้านบาทของกระทรวงสาธารณสุข 2563

 • ค่าป่วยการ ก.ย. 1,000 บาท (เลื่อนมาจ่ายเดือนนี้)
 • ค่าตอบแทน 500 บาท X 7 เดือน รวมรับ 3,500 บาท

เงินจะโอนเข้าบัญชีเดิมของ อสม. 4,500 บาท โดยสามารถกด ATM มาใช้ได้ในตอนเช้า

👍 ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับ ค่าตอบแทน

👍 ได้เงินจากมาตรการอื่นสามารถรับค่าตอบแทนนี้ได้

👍 ลงบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ต้นปี 64

เวลาโอนโดยประมาณ

โดยจะได้รับเวลาโอนเงินปกติ แต่ในรอบโอนวันนี้อาจจะไม่ตรงเพราะเป็นการโอนให้เป็นกรณีพิเศษ แอดมินต้องขออภัยด้วยนะครับ (จากกลุ่ม เพื่อนอสม. โดยเก็บสถิติเวลาโอนเมื่อ กรกฎาคม,สิงหาคม,กันยายน)

 • 1:40 – ธนาคารกสิกรไทย
 • 2:10 – ธนาคาร ธกส.
 • 2:20 – ธนาคารไทยพาณิชย์
 • 3:00 – ธนาคารออมสิน
 • 3:00 – ธนาคารกรุงเทพ
 • 3:10 – ธนาคารกรุงไทย
 • 3:40 – ธนาคารกรุงศรี, ทหารไทย, ธนชาติ
 • ธนาคารอื่นๆ ปกติจะไม่เกิน 6:00 น.
ค่าตอบแทน อสม อนุทิน พร้อมดันต่อ 12 เดือน
อนุทิน พร้อมดันต่อ 12 เดือน

เกณฑ์รับเงินตอบแทน อสม

 1. ต้องมีเวลาปฏิบัติงานแน่นอน อย่างน้อย 1 ครั้งต่อสัปดาห์ หรือ 4 ครั้งต่อเดือน
 2. มีการปฏิบัติงานจริง และมีการส่ง รายงานแบบ อสม. 1 โดยประธาน อสม. ระดับหมู่บ้านหรือชุมชน และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่รับผิดชอบ เซ็นรับรองรายงาน และส่งให้กับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ภายในวันที่ 25 ของเดือน
 3. ต้องเข้าร่วมประชุม หรือ อบรมฟื้นฟูความรู้ ร่วมกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ทุกเดือน ๆ ละ
  1 ครั้ง

ตรวจสอบสิทธิ์ ได้ที่นี้ https://bit.ly/3lMIxKu

✅ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)
✅ อาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร (อสส.)

LINE icon

ส่งไลน์

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ครม อนุมัติเพิ่มค่าเสี่ยงภัย อสม อีก 1500 บาท แบ่งจ่ายเดือนนี้รับ 18 ส.ค. 64

เพิ่มเงินค่าเสี่ยงภัย อสม อีกคนละ 1500 บาท แบ่งจ่าย 3 เดือน

ครม. อนุมัติเพิ่มค่าตอบแทน หรือค่าเสี่ยงภัย อสม เพิ่มอีก 3 เดือน รับเดือนละ 500 บาท ตั้งแต่ กรกฏาคม – กันยายน (รวมแล้วรับ 1,500 บาทต่อคน)