ตารางโอนเงิน อสม อสส 21 กันยายนนี้ โอนแน่ 3,500 บาท

สรุปข่าว ตารางโอนเงิน อสม เงินตอบแทนพิเศษ

ครม.ได้อนุมัติค่าตอบแทนพิเศษให้ อสม. อสส. เป็นจำนวน 3,500 บาทต่อคน (500 บาท x 7 เดือน ตั้งแต่มีนาคม – กันยายน) เพื่อเป็นกำลังใจในการต่อสู้ในช่วงโรคระบาด โควิด-19 โดยใช้งบกลางกว่า 3,622 ล้านบาท

21 กันยาย จ่าย 3,500 บาท

ล่าสุด 3 กันยายน สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ ได้ออกประกาศว่า พร้อมโอนให้ อสม. อสส. ในวันที่ 21 กันยายนนี้ จำนวน 3,500 บาท ผ่านบัญชีธนาคารของ อสม. อสส. โดยตรง
ตรวจสอบสิทธิ์ ได้ที่นี้ https://bit.ly/3lMIxKu

✅ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)
✅ อาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร (อสส.)

👍 วิธีดาวน์โหลดแอพเป๋าตัง เวอร์ชั่นล่าสุด

👍 ลงบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ต้นปี 64

อนุทิน พร้อมดันต่อ 12 เดือน
อนุทิน พร้อมดันต่อ 12 เดือน

เกณฑ์รับเงินตอบแทน อสม.

 1. ต้องมีเวลาปฏิบัติงานแน่นอน อย่างน้อย 1 ครั้งต่อสัปดาห์ หรือ 4 ครั้งต่อเดือน
 2. มีการปฏิบัติงานจริง และมีการส่ง รายงานแบบ อสม. 1 โดยประธาน อสม. ระดับหมู่บ้านหรือชุมชน และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่รับผิดชอบ เซ็นรับรองรายงาน และส่งให้กับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ภายในวันที่ 25 ของเดือน
 3. ต้องเข้าร่วมประชุม หรือ อบรมฟื้นฟูความรู้ ร่วมกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ทุกเดือน ๆ ละ
  1 ครั้ง

วันโอนเงินค่าป่วยการ อสม.

ค่าป่วยการ หรือเงินเดือน อสม. ยึดตามปีงบประมาณแผ่นดิน เริ่มนับ ตุลาคม จบที่เดือน กันยายนของทุกๆปี โดยวันโอนเงินทางกรมบัญชีกลางจะเป็นกำหนด

 • ค่าป่วยการ ต.ค. โอน 15 พ.ย. 62
 • ค่าป่วยการ พ.ย. โอน 13 ธ.ค. 62
 • ค่าป่วยการ ธ.ค. โอน 15 ม.ค. 63
 • ค่าป่วยการ ม.ค. โอน 14 ก.พ. 63
 • ค่าป่วยการ ก.พ. โอน 13 มี.ค. 63
 • ค่าป่วยการ มี.ค. โอน 10 เม.ย. 63
 • ค่าป่วยการ เม.ย. โอน 15 พ.ค. 63
 • ค่าป่วยการ พ.ค. โอน 15 มิ.ย. 63
 • ค่าป่วยการ มิ.ย. โอน 15 ก.ค. 63
 • ค่าป่วยการ ก.ค. โอน 14 ส.ค. 63
 • ค่าป่วยการ ส.ค. โอน 15 ก.ย. 63 (อาจมีการเปลี่ยนเป็นวันที่ 10 ก.ย.)
 • ค่าป่วยการ ก.ย. โอน 15 ต.ค. 63 (อาจมีการเปลี่ยนเป็นวันที่ 21 ก.ย.)
ตารางโอนเงิน อสม
ตารางโอนเงิน อสม
LINE icon

ส่งไลน์

ข่าวที่เกี่ยวข้อง