พร้อมโอนเราไม่ทิ้งกันให้สถานะสีเขียว วันอังคารนี้

อัปเดต :

พร้อมโอนเราไม่ทิ้งกันเราไม่ทิ้งกันพร้อมโอนให้สถานะสีเขียวทุกๆวันอังคาร

พร้อมโอนเราไม่ทิ้งกันเราไม่ทิ้งกันพร้อมโอนทุกวันอังคาร
พร้อมโอนเราไม่ทิ้งกันเราไม่ทิ้งกันพร้อมโอนทุกวันอังคาร

จากข่าวเมื่อ 11 สิงหาคม เพิ่มปุ่มให้ตรวจสอบสถานะ

จากข้อมูลเบื้องต้นทางมาตรการเราไม่ทิ้งกัน ได้เพิ่มปุ่ม “ผู้มีสิทธิ์ที่ยังโอนเงินไม่สำเร็จ” สีเขียวเข้ม บนเว็บไซต์ www.เราไม่ทิ้งกัน.com เพื่อให้ผู้ที่ได้รับสิทธิ์ได้เข้าไปตรวจสอบสิทธิของตัวเองว่าอยู่ในกลุ่มนี้หรือไม่

✔ อสม. โดนตัดเงินตอบแทน เหลือ 3,500 บาท

✔ เพิ่มเงินเดือนให้ อสม. เป็น 1,500 บาท

ความคืบหน้าจากการประชุม ครม. 29 ก.ค.

วิธีแก้ไขวิธีโอนเงินไม่สำเร็จ
วิธีแก้ไขวิธีโอนเงินไม่สำเร็จ

โดยแลุ่มที่โอนไม่สำเร็จที่ว่านี้ ทางกระทรวงการคลังพยายามโอนให้ทุกอาทิตย์แต่ติดปัญหาเรื่องบัญชีธนาคารผู้รับถูกปิด และไม่ผูกพร้อมเพย์เลขบัตรประจำตัวประชาชนเข้ากับบัญชีธนาคาร

วิธีการตรวจสอบสถานะ

1.เข้าสู่เว็บไซต์ www.เราไม่ทิ้งกัน.com ป้อนเลขบัตรประจำตัวประชาชน

เราไม่ทิ้งกัน ป้อนเลขบัตรประชาชน
เราไม่ทิ้งกัน ป้อนเลขบัตรประชาชน

2.หากระบบแจ้ง “ท่านไม่ได้อยู่ในกลุ่มผู้ที่โอนเงินไม่สำเร็จ” หมายความว่า ท่านยังไม่ได้รับสิทธิ อาจจะอยู่ในสถานะสีฟ้า สีเหลือง หรือสีส้ม โปรดรอให้เปลี่ยนสถานะ (ตรวจสอบโดยกดปุ่มสีเทา บนเว็บไซต์)

สถานะเราไม่ทิ้งกัน ไม่มีสิทธิ์
สถานะเราไม่ทิ้งกัน ไม่มีสิทธิ์

3.หากท่านได้รับสิทธิ จะขึ้นสถานะสีเขียว ตามรูป

“ขอให้ท่านทำการเปิดบัญชีธนาคารพร้อมกับผูกพร้อมเพย์กับบัญชีธนาคารไว้ รอรอบโอนต่อไป”

เราไม่ทิ้งกัน สถานะสีเขียวอยู่ในกลุ่มโอนเงินไม่สำเร็จ
เราไม่ทิ้งกัน สถานะสีเขียวอยู่ในกลุ่มโอนเงินไม่สำเร็จ

คาดการณ์วันโอนเงิน

รอบโอนโดยประมาณ

สามารถตรวจสอบสิทธิได้ เราไม่ทิ้งกัน หรือ www.เราไม่ทิ้งกัน.com

 

*เป็นเพียงคาดการณ์ เพราะไม่มีความแน่นอนกับมาตรการนี้

เรื่องที่เกี่ยวข้อง