เยียวยากลุ่มเปราะบาง 3,000 บาท ติดต่อรับด้วย

อัปเดต :

จากข่าวเยียวยากลุ่มเปราะบาง

เยียวยากลุ่มเปราะบาง ยังจ่ายไม่หมด
เยียวยากลุ่มเปราะบาง ยังจ่ายไม่หมด
ได้รับสิทธิ์เยียวยา กลุ่มเปราะบาง
ได้รับสิทธิ์เยียวยา กลุ่มเปราะบาง

สรุปข่าวดังนี้

เยียวยากลุ่มเปราะบางเริ่มโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารเมื่อวันที่ 20 ก.ค.ที่ผ่านมา

✔ อสม. โดนตัดเงินตอบแทน เหลือ 3,500 บาท

✔ เพิ่มเงินเดือนให้ อสม. เป็น 1,500 บาท

ความคืบหน้าจากการประชุม ครม. 29 ก.ค.

โดยรายละเอียด

โดยส่วนที่รับเป็นเงินสด จะมอบให้เป็นหน้าที่ของ อบต. เขต และเทศบาล เป็นผู้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 15 วันทำการ ซึ่งตอนนี้ยังมีผู้ที่ยังไม่ได้รับเงินเยียวยา 3,000 บาทกลุ่มเปราะบาง

ขอให้ท่านดำเนินการตามนี้

  1. ขอให้ท่านตรวจสอบสิทธิ์ผ่านทางเว็บไซต์ http://covid.m-society.go.th/ อีกครั้ง
  2. ป้อนเลขบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ที่ได้รับสิทธิ 13 หลัก (หากเป็นของเด็ก ก็ต้องป้อนเป็นเลขบัตรประชาชนของเด็ก)
  3. กดปุ่ม “ตรวจสอบสิทธิ”
  4. หากท่านมีสิทธิก็จะพบกับข้อมูลแจ้งรายละเอียด / หากไม่ได้รับสิทธิ จะแจ้ง “ไม่พบข้อมูลของท่าน”

“หากท่านมีสิทธิ์ และยังไม่ได้รับเงินเยียวยาโปรดติดต่อโดยตรงที่ทำการ อบต. เขต และเทศบาล”

อาจจะมีหลายสาเหตุเช่น

สิทธิ์ของท่าน โปรดรีบติดต่อด่วน

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ส่วนภูมิภาค สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด (พมจ.)

กรุงเทพฯ

หรือ ศูนย์ช่วยเหลือสังคม OSCC โทร. 1300 ตลอด 24 ชั่วโมง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง