เยียวยากลุ่มเปราะบาง 3,000 บาท ติดต่อรับด้วย

จากข่าวเยียวยากลุ่มเปราะบาง

เยียวยากลุ่มเปราะบาง ยังจ่ายไม่หมด
เยียวยากลุ่มเปราะบาง ยังจ่ายไม่หมด
ได้รับสิทธิ์เยียวยา กลุ่มเปราะบาง
ได้รับสิทธิ์เยียวยา กลุ่มเปราะบาง

สรุปข่าวดังนี้

เยียวยากลุ่มเปราะบางเริ่มโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารเมื่อวันที่ 20 ก.ค.ที่ผ่านมา

 • กลุ่มเด็ก 1.39 ล้านราย
 • กลุ่มผู้พิการ 1.33 ล้านราย
 • กลุ่มผู้สูงอายุ 4 ล้านราย

✔ อสม. โดนตัดเงินตอบแทน เหลือ 3,500 บาท

✔ เพิ่มเงินเดือนให้ อสม. เป็น 1,500 บาท

ความคืบหน้าจากการประชุม ครม. 29 ก.ค.

โดยรายละเอียด

 • จ่ายครั้งเดี่ยว 3,000 บาท
 • 1 คน / 1 สิทธิ์ เช่น ปกติเป็นผู้สูงอายุและพิการด้วยจะได้ 2 สิทธิ์ แต่เงินเยียวยานี้จะได้แค่ 1 สิทธฺ์ และปกติเป็นเด็กและพิการ ก็จะได้รับเพียง 1 สิทธิ์เท่านั้น
 • เยียวยากลุ่มเด็ก ผู้พิการ คนแก่ เริ่มโอน 20 ก.ค.

โดยส่วนที่รับเป็นเงินสด จะมอบให้เป็นหน้าที่ของ อบต. เขต และเทศบาล เป็นผู้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 15 วันทำการ ซึ่งตอนนี้ยังมีผู้ที่ยังไม่ได้รับเงินเยียวยา 3,000 บาทกลุ่มเปราะบาง

ขอให้ท่านดำเนินการตามนี้

 1. ขอให้ท่านตรวจสอบสิทธิ์ผ่านทางเว็บไซต์ http://covid.m-society.go.th/ อีกครั้ง
 2. ป้อนเลขบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ที่ได้รับสิทธิ 13 หลัก (หากเป็นของเด็ก ก็ต้องป้อนเป็นเลขบัตรประชาชนของเด็ก)
 3. กดปุ่ม “ตรวจสอบสิทธิ”
 4. หากท่านมีสิทธิก็จะพบกับข้อมูลแจ้งรายละเอียด / หากไม่ได้รับสิทธิ จะแจ้ง “ไม่พบข้อมูลของท่าน”

“หากท่านมีสิทธิ์ และยังไม่ได้รับเงินเยียวยาโปรดติดต่อโดยตรงที่ทำการ อบต. เขต และเทศบาล”

อาจจะมีหลายสาเหตุเช่น

 • รายชื่อตกหล่น
 • เจ้าหน้าที่มามอบเงินแล้ว แต่ท่านไม่ได้อยู่บ้าน
 • ย้ายที่อยู่อาศัย
 • ติดต่อไม่ได้

สิทธิ์ของท่าน โปรดรีบติดต่อด่วน

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ส่วนภูมิภาค สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด (พมจ.)

กรุงเทพฯ

 • สิทธิจากเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
  ติดต่อที่กรมกิจการเด็กและเยาวชน ศูนย์ปฏิบัติการโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด (ศดร.) เลขที่ 618/1 ถนนนิคมมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
  โทร.0 2651 6534, 0 2651 6902, 0 2651 6920 หรือ 0 2255 5850-7 ต่อ 121, 122, 123, 133, 147, 152, 231
 • สิทธิจากเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
  ติดต่อที่กรมกิจการผู้สูงอายุ อาคารมหานครยิบซั่ม ชั้น 20 โซน B เลขที่ 539/2 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
  โทร. 02 642 4336
 • สิทธิจากเบี้ยคนพิการ
  ติดต่อที่กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เลขที่ 255 อาคาร 60 ปี กรมประชาสงเคราะห์ ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
  ติดต่อ 1479 หรือ โทร. 0 2354 3388 ต่อ 311 หรือ 313

หรือ ศูนย์ช่วยเหลือสังคม OSCC โทร. 1300 ตลอด 24 ชั่วโมง

LINE icon

ส่งไลน์

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

วันจ่ายเงินเยียวยานักเรียนคนละ 2000 บาท 1- 7 กันยายนวันจ่ายเงินเยียวยานักเรียนคนละ 2000 บาท 1- 7 กันยายน

วันจ่ายเงินเยียวยานักเรียน 2,000บาท โรงเรียนรัฐบาลสังกัด สพฐ

พร้อมแจ้งวันจ่ายเงินเยียวยานักเรียนโรงเรียนรัฐบาล สังกัด สพฐ. คนละ 2000 บาทแล้ว เริ่มรับเงินสดได้ที่โรงเรียน 1 – 7 กันยายน 2564

วิธีเช็ควันโอนเงินเยียวยานักเรียนคนละ 2000 บาท ล่าสุดพร้อมเริ่มจ่าย 31 ส.ค. เป็นต้นไป

เช็ควันโอนเงินเยียวยานักเรียน 2,000 บาท/คน โรงเรียนรัฐบาล

เปิดวิธีเช็ควันโอนเงินเยียวยานักเรียนคนละ 2000 บาทต่อคนปีการศึกษา 2564 สำหรับโรงเรียนรรัฐบาลและโรงเรียนเอกชน ระดับชั้นอนุบาล – ปวส.