วิธียืมเงินด่วนออนไลน์ กู้เงินผ่านแอป ไม่เช็คเครดิตบูโร สมัครสินเชื่อเงินด่วน

สินเชื่อผ่อนทอง เมืองไทยแคปปิตอล ผ่อนนาน วงเงินสูงสุด 40,000 บาท

เปิดให้ผ่อนทองได้แล้วโดยบริษัทเมืองไทยแคปปิตอลได้ปล่อยสินเชื่อตัวใหม่ชื่อว่าสินเชื่อซื้อก่อนผ่อนทีหลัง หรือเรียกกันง่ายๆว่าสินเชื่อผ่อนทองวงเงินสูงสุด 40,000 บาท เริ่มปล่อยสินเชื่อซื้อก่อนผ่อนทีหลัง(ผ่อนทอง)มาตั้งแต่ต้นเดือนกุมภาพันธ์ 2565

เกณฑ์พิจารณาสินเชื่อซื้อก่อนผ่อนทีหลัง หรือสินเชื่อผ่อนทองเบื้องต้น

 1. เป็นลูกค้าปัจจุบันที่มีสินเชื่อกับทางบริษัทเมืองไทยแคปปิตอล
 2. มีประวัติชำระสินเชื่อดีติดต่อกันเกิน 6 เดือนขึ้นไป (งวดที่ 7 ทำเรื่องขอสินเชื่อได้)
 3. สินเชื่อซื้อก่อนผ่อนทีหลัง หรือ สินเชื่อ ผ่อนทอง คือสินเชื่อตัวเดียวกัน
 4. วงเงินกู้ไม่เกิน 40,000 บาท
 5. จะต้องเป็นร้านทองที่จดภาษีมูลค่าเพิ่ม (vat 7%)
 6. ยื่นกู้สินเชื่อเพิ่มเติมได้ด้วยตัวเองที่สาขาเมืองไทยแคปปิตอล

หากเป็นลูกค้าที่มีสินเชื่อจำนองมูลค่าเกิน 20,000 บาทขึ้นไปจะพิจารณาวงเงินอนุมัติพิเศษ

สินเชื่อผ่อนทองจากบริษัทเมืองไทยแคปปิตอล สินเชื่อซื้อก่อนผ่อนทีหลัง
เปิดสินเชื่อตัวใหม่ซื้อก่อนผ่อนทีหลังหรือสินเชื่อผ่อนทอง

-> วิธีขอสินเชื่อส่วนบุคคล 5000 บาท อาชีพพนักงานประจำ

สินเชื่อผ่อนทองใช้เอกสารอะไรบ้าง? หรือสินเชื่อซื้อก่อนผ่อนทีหลังจากบริษัทเมืองไทยแคปปิตอล

 1. บัตรประชาชน ตัวจริง
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน

และเอกสารเพิ่มเติมอย่างได่อย่างหนึ่งที่ท่านสะดวก

 1. ใบแจ้งค่าไฟฟ้า + ใบเสร็จชำระเงิน เดือนล่าสุด
 2. บัตรพนักงาน  + ใบรับรองการทำงาน (ต้องทำงานมากกว่า 3 เดือน)
 3. บัตรพนักงาน + ใบรับรองเงินเดือน (ต้องทำงานมากกว่า 3 เดือน)
 4. บัตรพนักงาน + สลิปเงินเดือน คาร์บอน 3 เดือน
 5. สลิปเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือน
 6. สมุดทะเบียนเกษตรกร เล่มสีเขียว
 7. บัตรประจำตัวเกษตรกรชาวสวนยาง
 8. บัตรประจำตัวผู้เพราะเลี้ยงสัตว์น้ำ
 9. อาชีพค้าขาย ให้ใช้หน้าร้าน (แจ้งพนักงานว่ามีอาชีพค้าขาย และจะมีพนักงานเข้าไปถ่ายรูปหน้าร้าน)

*ให้ท่านเลือกเอกสารในข้อได่ข้อหนึ่ง ยื่นขอสินเชื่อซื้อก่อนผ่อนทีหลังจากบริษัทเมืองไทยแคปปิตอลได้เลยครับ

เอกสารยื่นกู้ขอสินเชื่อผ่อนทอง หรือเอกสารที่ต้องยื่นขอสินเชื่อซื้อก่อนผ่อนทีหลัง
ขอสินเชื่อผ่อนทองเมืองไทยแคปปิตอลใช้เอกสารอะไรบ้าง

คุณสมบัติผู้ขอผ่อนทอง เมืองไทยแคปปิตอล

 1. สัญชาติไทย
 2. อายุ 20 – 60 ปี รวม
 3. มีที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้จริง
 4. มีเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้จริง
 5. มีอาชีพ (ไม่ว่างงาน)
สินเชื่อผ่อนทอง ซื้อก่อนผ่อนทีหลังจากบริษัทเมืองไทยแคปปิตอลวงเงินให้กู้สูงสุด 40,000 บาท
สินเชื่อเมืองไทยแคปปิตอล สินเชื่อผ่อนทองไม่เกิน 4หมื่นบาท

ถาม ตอบ สินเชื่อเมืองไทยแคปปิตอล

ผ่อนทองกับเมืองไทยแคปปิตอลได้กี่เดือน?

สูงสุด 60 เดือน

สินเชื่อซื้อก่อนผ่อนทีหลัง หรือผ่อนทอง ใช้เอกสารอะไรบ้าง?

บัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน และเอกสารเพิ่มเติมเกียวกับการประกอบอาชีพ

ผ่อนทอง 1 บาท งวดตกเดือนละเท่าไร?

ขึ้นอยู่ก้บจำนวนงวดที่เราเลือก เช่น ผ่อน 40 งวด ทอง 1 บาทอยู่ที่เดือนละ 1,042 บาท

สนใจสินเชื่อซื้อก่อนผ่อนทีหลัง(ผ่อนทอง)ติดต่อได้ที่ไหน

สามารถติดต่อได้ที่สาขาเมืองไทยแคปปิตอลใกล้บ้าน

สินเชื่อเมืองไทยแคปปิตอลเช็คเครดิตบูโรไหม?

ไม่เช็คเครดิตบูโร

ยื่นขอสินเชื่อส่วนบุคคลหรือสินเชื่อตัวอื่นๆของเมืองไทยแคปปิตอลได้ที่สาขาใกล้บ้า้น
ยื่นขอสินเชื่อผ่านสาขาเมืองไทยแคปปิตอล

สอบถามเพิ่มเติมโทร 02 483 8888

หรือเว็บไซต์ เว็บไซต์บริษัทเมืองไทยแคปปิตอล

สินเชื่อผ่อนทอง

สินเชื่อเมืองไทยแคปปิตอล สินเชื่อผ่อนทอง ซื้อก่อนผ่อนทีหลัง ดอกเบี้ยต่ำ ไม่เช็คบูโร

สินเชื่อผ่อนทองซื้อก่อนผ่อนทีหลัง

จำนวนเงินกู้ไม่เกิน 40,000 บาท

เงินเดือนผู้กู้ไม่ระบุรายได้

อายุผู้กู้20 - 60 ปี

ระยะเวลาเงินกู้10 - 60 งวด

ผ่อนทองได้ทุกสาขา ไม่มีคนค้ำประกัน ไม่เช็คเครดิตบูโร

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องใหม่ล่าสุด

สินเชื่อพ่อค้าแม่ค้าเปิดให้กู้ 30000 - 100000 สำหรบอาชีพค้าขาย ที่ธนาคารไทยเครดิต

สินเชื่อพ่อค้าแม่ค้า 100,000 เพื่อธุรกิจรายย่อย ไม่ใช้คนค้ำ สินเชื่อนาโนไฟแนนซ์

ธนาคารไทยเครดิตเปิดให้พ่อค้าแม่ค้ายื่นกู้เงินด่วน ด้วยสินเชื่อพ่อค้าแม่ค้า 200,000 บาท ไม่ใช้คนค้ำประกัน

สินเชื่อออมสินล่าสุด สินเชื่อแก้หนี้เพิ่มทุน 20000 บาท สมัครสินเชื่อผ่านสาขาธนาคารออมสิน

สินเชื่อแก้หนี้เพิ่มทุนออมสิน 20,000 บาท 6 เดือนแรกจ่าย 70 บาท

ธนาคารออมสินเปิดให้ลงทะเบียนสินเชื่อแก้หนี้เพิ่มทุนแล้ว สมัครสินเชื่อผ่านสาขาธนาคารออมสิน วงเงินสินเชื่ออนุมัติรายละ 20000 บาท