สินเชื่อผ่อนทอง เมืองไทยแคปปิตอล ไม่มีคนค้ำ ไม่เช็คบูโร วงเงินสูงสุด 40,000 บาท ผ่อนนาน

อัปเดต :

เปิดให้ขอสินเชื่อผ่อนทองได้แล้วโดยบริษัทเมืองไทยแคปปิตอลได้ปล่อยสินเชื่อตัวใหม่ชื่อว่าสินเชื่อซื้อก่อนผ่อนทีหลัง หรือเรียกกันง่ายๆว่าสินเชื่อผ่อนทอง เมืองไทยแคปปิตอลวงเงินสูงสุด 40,000 บาท เริ่มปล่อยสินเชื่อซื้อก่อนผ่อนทีหลัง(ผ่อนทอง)มาตั้งแต่ต้นเดือนกุมภาพันธ์ 2565

สรุปสินเชื่อผ่อนทอง เมืองไทยแคปปิตอล 2567
 • เป็นลูกค้าที่ได้รับคำเชิญผ่าน sms
 • สินเชื่อผ่อนทอง ตัวเดียวกันกับ สินเชื่อซื้อก่อนผ่อนทีหลัง
 • วงเงินอนุมัติ ไม่เกิน 20,000 บาท และ ไม่เกิน 40,000 บาท
 • ได้สิทธิ์ผ่อนทอง เมืองไทยแคปปิตอล ได้บางสาขาเท่านั้น

╰➤ วิธีสมัครสินเชื่อผ่อนทอง วงเงินไม่เกิน 40,000 บาท

╰➤ วิธีสมัครสินเชื่อส่วนบุคคล เริ่ม 5,000 บาท

╰➤ FINN APP บริการเบิกเงินเดือนล่วงหน้า ไม่เช็คบูโร สูงสุด 5000 บาท

เกณฑ์พิจารณาสินเชื่อซื้อก่อนผ่อนทีหลัง หรือสินเชื่อผ่อนทองเบื้องต้น

 1. เป็นลูกค้าปัจจุบันที่มีสินเชื่อกับทางบริษัทเมืองไทยแคปปิตอล
 2. มีประวัติชำระสินเชื่อดีติดต่อกันเกิน 6 เดือนขึ้นไป (งวดที่ 7 ทำเรื่องขอสินเชื่อได้)
 3. สินเชื่อซื้อก่อนผ่อนทีหลัง หรือ สินเชื่อ ผ่อนทอง คือสินเชื่อตัวเดียวกัน
 4. วงเงินกู้ไม่เกิน 40,000 บาท
 5. จะต้องเป็นร้านทองที่จดภาษีมูลค่าเพิ่ม (vat 7%)
 6. ยื่นกู้สินเชื่อเพิ่มเติมได้ด้วยตัวเองที่สาขาเมืองไทยแคปปิตอล

หากเป็นลูกค้าที่มีสินเชื่อจำนองมูลค่าเกิน 20,000 บาทขึ้นไปจะพิจารณาวงเงินอนุมัติพิเศษ

สินเชื่อผ่อนทอง เมืองไทยแคปปิตอล วงเงิน 40,000 บาท ผ่อนทองแท้
สินเชื่อผ่อนทอง เมืองไทยแคปปิตอล ผ่อนทองแท้กับร้านทอง (คุณตรีรัฐ)

สินเชื่อผ่อนทองใช้เอกสารอะไรบ้าง? หรือสินเชื่อซื้อก่อนผ่อนทีหลังจากบริษัทเมืองไทยแคปปิตอล

 1. บัตรประชาชน ตัวจริง
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน

และเอกสารเพิ่มเติมอย่างได่อย่างหนึ่งที่ท่านสะดวก

 1. ใบแจ้งค่าไฟฟ้า + ใบเสร็จชำระเงิน เดือนล่าสุด
 2. บัตรพนักงาน  + ใบรับรองการทำงาน (ต้องทำงานมากกว่า 3 เดือน)
 3. บัตรพนักงาน + ใบรับรองเงินเดือน (ต้องทำงานมากกว่า 3 เดือน)
 4. บัตรพนักงาน + สลิปเงินเดือน คาร์บอน 3 เดือน
 5. สลิปเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือน
 6. สมุดทะเบียนเกษตรกร เล่มสีเขียว
 7. บัตรประจำตัวเกษตรกรชาวสวนยาง
 8. บัตรประจำตัวผู้เพราะเลี้ยงสัตว์น้ำ
 9. อาชีพค้าขาย ให้ใช้หน้าร้าน (แจ้งพนักงานว่ามีอาชีพค้าขาย และจะมีพนักงานเข้าไปถ่ายรูปหน้าร้าน)

*ให้ท่านเลือกเอกสารในข้อได่ข้อหนึ่ง ยื่นขอสินเชื่อซื้อก่อนผ่อนทีหลังจากบริษัทเมืองไทยแคปปิตอลได้เลยครับ

เอกสารยื่นกู้ขอสินเชื่อผ่อนทอง หรือเอกสารที่ต้องยื่นขอสินเชื่อซื้อก่อนผ่อนทีหลัง
ขอสินเชื่อผ่อนทองเมืองไทยแคปปิตอลใช้เอกสารอะไรบ้าง

คุณสมบัติผู้ขอผ่อนทอง เมืองไทยแคปปิตอล

 1. สัญชาติไทย
 2. อายุ 20 – 60 ปี รวม
 3. มีที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้จริง
 4. มีเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้จริง
 5. มีอาชีพ (ไม่ว่างงาน)
สินเชื่อผ่อนทอง ซื้อก่อนผ่อนทีหลังจากบริษัทเมืองไทยแคปปิตอลวงเงินให้กู้สูงสุด 40,000 บาท
สินเชื่อเมืองไทยแคปปิตอล สินเชื่อผ่อนทองไม่เกิน 4หมื่นบาท

ถาม ตอบ สินเชื่อเมืองไทยแคปปิตอล

ผ่อนทองกับเมืองไทยแคปปิตอลได้กี่เดือน?

สูงสุด 60 เดือน

สินเชื่อซื้อก่อนผ่อนทีหลัง หรือผ่อนทอง ใช้เอกสารอะไรบ้าง?

บัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน และเอกสารเพิ่มเติมเกียวกับการประกอบอาชีพ

ผ่อนทอง 1 บาท งวดตกเดือนละเท่าไร?

ขึ้นอยู่ก้บจำนวนงวดที่เราเลือก เช่น ผ่อน 40 งวด ทอง 1 บาทอยู่ที่เดือนละ 1,042 บาท

สนใจสินเชื่อซื้อก่อนผ่อนทีหลัง(ผ่อนทอง)ติดต่อได้ที่ไหน

สามารถติดต่อได้ที่สาขาเมืองไทยแคปปิตอลใกล้บ้าน

สินเชื่อเมืองไทยแคปปิตอลเช็คเครดิตบูโรไหม?

ไม่เช็คเครดิตบูโร

ผ่อนทอง 1 บาท บริษัทเมืองไทยแคปปิตอล สินเชื่อซื้อก่อนผ่อนทีหลัง
สินเชื่อผ่อนทอง บริษัทเมืองไทยแคปปิตอล ที่ร้านทอง (คุณแอมแปร์)
สินเชื่อผ่อนสร้อยทอง 1 บาท เมืองไทยแคปปิตอล
สินเชื่อผ่อนส้อยทอง 1 บาท วงเงินไม่เกิน 40,000 บาท เมืองไทยแคปปิตอล (คุณณัฐธิดา )

สอบถามเพิ่มเติมโทร 02 483 8888

หรือเว็บไซต์ https://www.muangthaicap.com/

เรื่องที่เกี่ยวข้อง