วิธีขอสเตทเม้นกรุงเทพ statement ย้อนหลังออนไลน์ ผ่านแอปมือถือ 2566 ขอออนไลน์ผ่านแอป และ เว็บไซต์

วิธีขอสเตทเม้นกรุงเทพแบบละเอียด อัปเดตการขอรายการเดินบัญชีธนาคารกรุงเทพล่าสุด พฤษภาคม 2566 / 2023

ขั้นตอนขอเสตทเม้นธนาคารกรุงเทพมี 3 วิธีคือ

 1. ขอผ่านแอปธนาคาร BualuangM
 2. ขอผ่านเว็บไซต์ ธนาคารกรุงเทพ
 3. ขอผ่านสาขาธนาคารกรุงเทพ (มีค่าใช้จ่าย)

วิธีขอสเตทเม้นธนาคารกรุงเทพ ผ่านแอปมือถือ BualuangM

เมื่อท่านขอสเตทเม้นกรุงเทพผ่านช่องทางแอปมือถือ จะขอได้ไม่เกิน 12 เดือนและไม่มีค่าบริการ โดยระบบจะส่งไฟล์ pdf พร้อม รหัสเปิดไฟล์ ไปให้ทางอีเมล

 1. เข้าแอปธนาคารกรุงเทพ BualuangM
 2. เลือกเมนู บัญชี
 3. เลือก บัญชีธนาคารที่ต้องการขอสเตทเม้น
 4. เลือกสัญลักษณ์ จุด 3 จุด
 5. กดขอรายการเดินบัญชี
 6. เลือกช่วงเวลา / ภาษาของเอกสาร และ กดปุ่ม ส่งคำขอ
 7. รับอีเมลรายการสเตทเม้น ไฟล์ pdf

ขั้นตอนที่ 1 เข้าแอปธนาคารกรุงเทพ BualuangM

ให้ท่านเข้าแอปของธนาคารกรุงเทพ ชื่อ Bualuang M ควรที่จะอัปเดตแอป ธ. กรุงเทพให้เป็นเวอร์ชั่นล่าสุดก่อนนะครับ

เข้าแอปธนาคารกรุงเทพ Bualuang M เพื่อขอสเตทเม้นกรุงเทพย้อนหลัง
เข้าแอป Bualuang M เพื่อขอสเตทเม้นกรุงเทพ

ขั้นตอนที่ 2 เลือกเมนู บัญชี ในหน้าแอป BualuangM

หน้าแรกของแอป BualuangM เลือกเมนู บัญชี บริเวณด้านล่างของหน้าจอ

กดเลือกเมนู บัญชี ในหน้าแอปธนาคารกรุงเทพ
กดเมนู บัญชี บริเวณด้านล่างของหน้าแอป

ขั้นตอนที่ 3 เลือกบัญชีธนาคารของเราที่ต้องการรายการเดินบัญชี หรือ statement

ปัดซ้าย – ขวา เมื่อมีหลายบัญชีธนาคาร หรือ กดเลือกบัญชีธนาคารที่เราต้องการรายการเดินบัญชีย้อนหลัง หรือ สเตทเม้นย้อนหลัง (ขอสเตทเม้นกรุงเทพในแอปได้สูงสุด 6 เดือน)

กดบัญชีธนาคารที่เราต้องการรายการเคลื่อนไหว หรือ statement
เลือกบัญชีธนาคารกรุงเทพที่เราต้องการสเตทเม้น

ขั้นตอนที่ 4 เลือกเมนู จุด 3 จุด

ในหน้ารายละเอียดบัญชีแล้วให้ท่านสังเกต 3 จุดตามรูป จะอยู่ด้านบนมุมขวามือให้ท่านกดที่เมนู 3 จุดได้เลยครับ

เลือกเมนูจุด 3 จุด เพื่อขอรายการเดินบัญชีย้อนหลังธนาคารกรุงเทพ
ให้ท่านสังเกตเมนู 3 จุดด้านบนมุมขวามือ

ขั้นตอนที่ 5 กดเมนูขอรายการเดินบัญชี

สังเกตดีๆนะครับ หากจะขอสเตทเม้นกรุงเทพจำเป็นต้องกด 3 จุดนี้ เมื่อกดแล้วจะพบกับเมนูดังนี้

ในที่นี้ให้ท่านเลือกเมนูสุดท้ายคือขอรายการเดินบัญชีธนาคารกรุงเทพ

เลือกเมนุรายการเดินบัญชี ธ. กรุงเทพ
เลือกรายการเดินบัญชี ธนาคาร กรุงเทพ

ขั้นตอนที่ 6 เลือกช่วงเวลา ภาษา และ ส่งคำขอ

ให้เลือกช่วงเดือนที่ต้องการ เช่น ต้องการขอสเตทเม้นย้อนหลัง 6 เดือน ก็ให้ท่านเลือกเดือนย้อนหลังไป 6 เดือน

ดั้งนั้นให้ท่านเลือกช่วงเวลาที่จะเอารายการเดินบัญชีกรุงเทพเป็น พ.ย. 64 – เม.ย. 65

เลือกช่วงเวลา ภาษา แล้วกดส่งคำขอรายการเดินบัญชีกรุงเทพ
เลือกเดือนที่ต้องการ statement

เดือนปัจจุบัน จะไม่นับ เพราะยังไม่สิ้นสุดในเดือนนั้น (ต้องมีรายการวันที่ 1 ถึงวันสุดท้ายของเดือน)

ขั้นตอนที่ 7 รับไฟล์ รายการสเตทเม้น ทางอีเมล

รอสักครู่ ระบบจะส่งอีเมล พร้อมกับแนบรายการเดินบัญชีกรุงเทพ หรือ สเตทเม้นย้อนหลัง 6 เดือนมาให้กับเรา ตามที่เราได้กรอกข้อมูลในขั้นตอนที่ 6 ไปครับ (หากขอสเตทเม้นกรุงเทพแล้วไม่ได้แนะนำให้ตรวจสอบอีเมลในเมนุถังขยะ)

ระบบจะส่งเอกสารสเตทเม้นย้อนหลังธนาคารกรุงเทพมาให้เราผ่านอีเมลที่เราได้ลงทะเบียนกับสาขาธนาคารกรุงเทพไว้ครับ
แอปธนาคารกรุงเทพจะส่ง statement มาให้ทางอีเมล

หมายเหตุเพิ่มเติมสำหรับคำขอเอกสารสเตทเม้นผ่านแอปมือถือ

ขั้นตอนขอสเตทเม้น ธ. กรุงเทพผ่านเว็บไซต์ธนาคารกรุงเทพ

 1. เข้าเว็บไซต์ธนาคารกรุงเทพเพื่อขอสเตทเม้นออนไลน์
 2. Log-in ด้วย User ID และ Password
 3. ในหน้า รายการบัญชี ให้กดเลือก บัญชีเงินฝากที่ต้องการ statement
 4. ระบุช่วงวันที่ท่านต้องการ (ย้อนหลังได้ไม่เกิน 6 เดือน)
 5. กดเลือก ดาวน์โหลด / พิมพ์ รายการเดินบัญชีธนาคารกรุงเทพ

วิธีขอรายการเดินบัญชีธนาคารกรุงเทพย้อนหลังได้ที่สาขาธนาคาร

ท่านสามารถติดต่อสาขาธนาคารกรุงเทพได้ใกล้บ้าน เพียงนำบัตรประชาชนตัวจริง(เจ้าของบัญชี) และ สมุดบัญชีเงินฝาก แจ้งพนักงานว่ามาขอสเตทเม้นกรุงเทพ … เดือน

 1. เขียนใบคำร้องรับรายการเดินบัญชีธนาคารย้อนหลัง หรือ statement ย้อนหลัง
 2. ยื่นเอกสารให้เจ้าหน้าที่
 3. ชำระเงินค่าธรรมเนียมออกเอกสารสเตทเม้น
 4. รับเอกสารรายการเดินบัญชี หรือ สเตทเม้นกรุงเทพ

ธนาคารคิดค่าธรรมเนียมการเอกสารขอสเตทเม้นกรุงเทพ หรือ รายการเดินบัญชีย้อนหลังมีค่าธรรมเนียมดังนี้

ขอ statement ย้อนหลังไม่เกิน หรือ เท่ากับ 6 เดือน จะได้รับทันที แต่หากขอ statement ย้อนหลังเกิน 6 เดือน จะได้รับ ไม่เกิน 5 วันทำการนับจากวันที่ยื่น

ตัวอย่างรายการเดินบัญชีธนาคารกรุงเทพออนไลน์ ไฟล์ pdf หรือ เมื่อพิมพ์สเตทเม้นออกมาจะหน้าตาแบบนี้ครับ
ยกตัวอย่างสเตทเม้นธนาคารกรุงเพท statement

เรื่องที่เกี่ยวข้อง