วิธีลงทะเบียนคนละครึ่งรอบเก็บตก 110,000 สิทธิ เริ่ม 1 พ.ย. 64

อัปเดต :

โครงการคนละครึ่งพร้อมเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์คนละครึ่งรอบเก็บตกได้ในวันที่ 1 พ.ย. 64 ตั้งแต่เวลา 6.00 น. จนกว่าสิทธิ 110,000 สิทธิจะหมด โดยจะได้รับเงินรวดเดียว 4,500 บาท ใช้จ่ายผ่านแอปเป๋าตังถึง 31 ธ.ค. 64

วิธีลงทะเบียนคนละครึ่งรอบเก็บตก รับรวดเดียว 4,500 บาท

 1. เข้าเว็บไซต์โครงการคนละครึ่ง
 2. กดปุ่ม ลงทะเบียนรับสิทธิ (สำหรับประชาชน)
 3. อ่านและยืนยันเข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง
 4. ป้อนข้อมูลส่วนตัวให้ครบถ้วน กดปุ่ม ลงทะเบียน
 5. ยืนยันรหัส otp
 6. ระบบแจ้ง “ระบบได้รับข้อมูลการลงทะเบียนแล้ว” กดปุ่ม ตกลง
 7. รอรับ SMS ยืนยันการได้รับสิทธิ

👍 วิธีแก้ไขเมื่อได้ SMS แจ้งว่า ลงทะเบียนไม่สำเร็จ

👍 วิธีสแกนใบหน้าเพื่อยืนยัน G-Wallet แอปเป๋าตัง

คนละครึ่งรอบเก็บตก รับเงินรวดเดียว 4,500บาท ใช้จ่ายผ่านแอปเป๋าตัง กดเป็นเงินสดไม่ได้

ขั้นตอนที่ 1 เข้าเว็บไซต์คนละครึ่ง.com

ให้ท่านเข้าเว็บไซต์เพื่อลงทะเบียนรับสิทธิคนละครึ่งได้ที่ www.คนละครึ่ง.com

เว็บไซต์โครงการคนละครึ่ง.com
พิมพ์ www.คนละครึ่ง.com เพื่อลงทะเบียนคนละครึ่ง

แนะนำ

ขั้นตอนที่ 2 กดปุ่ม ลงทะเบียนรับสิทธิ

คนละครึ่งรอบเก็บตกที่จะเปิดให้ลงทะเบียนจะมีเพียง 1.1 แสนสิทธิเท่านั้นโดยจะให้ลงทะเบียนในวันที่ 1 พ.ย. เป็นต้นไป หรือจนกว่าสิทธิจะหมด

ผู้ที่จะลงทะเบียนจำเป็นต้องกดปุ่มสีแดง “สำหรับประชาชน

หน้าเว็บคนละครึ่งปุ่มลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ ปุ่มสีแดงสำหรับประชาชน
สำหรับประชาชนให้กดปุ่มสีแดงเพื่อลงทะเบียนคนละครึ่งรอบเก็บตก

ขั้นตอนที่ 3 อ่านหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และความยินยอมโครงการคนละครึ่ง

ให้ท่านอ่านข้อตกลงหรือเงื่อนไขในการเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งเฟส 3 รอบเก็บตก

ให้ความยินยอมและตกลงรับทราบการเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งรอบเก็บตก
ยืนยันเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งรอบเก็บตก

ขั้นตอนที่ 4 กรอกข้อมูลส่วนตัวให้ครบถ้วน

ให้ท่านป้อนข้อมูลของท่านให้ครบถ้วน เพื่อสิทธิในโครงการคนละครึ่ง แนะนำให้ท่านป้อนเบอร์โทรศัพท์ที่ท่านใช้งานปัจจุบัน เพราะจะมีรหัส otp ส่งไปยังเบอร์โทรดังกล่าว

ส่วนที่ 1 ข้อมูลบัตรประชาชน

ส่วนที่ 2 เบอร์โทรศัพท์ (สำหรับยืนยันลงทะเบียนแอปฯเป๋าตัง)

แนะนำ

ส่วนที่ 3 ข้อมูลอาชีพ

กดปุ่ม ลงทะเบียน

ป้อนข้อมูลเพื่อลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส3 รอบเก็บตก
คนละครึ่งเฟสที่ 3 รอบเก็บตก

ขั้นตอนที่ 4 ยืนยันรหัส otp

ระบบจะส่งรหัส otp มายังเบอร์โทรของท่าน ให้นำรหัส otp ไปป้อนในช่องภายในระยะเวลา 10 นาที

sms ยืนยันรหัส otp เพื่อรับสิทธิโครงการคนละครึ่ง
โครงการคนละครึ่งจะส่ง sms otp มาให้ทางเบอร์มือถือ

เมื่อได้รับ SMS ที่ส่งรหัส OTP มาให้แล้วให้รีบนำไปป้อนบนเว็บไซต์ต่อ

ขั้นตอนที่ 5 ระบบแจ้งสถานะ

เมื่อทุกอย่างเรียบร้อยระบบจะแจ้งสถานะ ระบบได้รับข้อมูลลงทะเบียนแล้ว โปรดรอ SMS เพื่อยืนยันผลการลงทะเบียนภายใน 3 วัน

ระบบได้รับข้อมูลลงทะเบียนแล้ว โครงการคนละครึ่งเฟส 3 รอบเก็บตก
คนละครึ่งรอบเก็บตก ระบบได้รับข้อมุลลงทะเบียนแล้ว

ขั้นตอนที่ 6 รอรับ SMS ยืนยัน

ภายในระยะเวลา 3 วันท่านจะได้รับ SMS ยืนยันสิทธิโครงการคนละครึ่ง

 1. SMS แจ้งท่านได้รับสิทธิ
 2. SMS ท่านไม่ได้รับสิทธิ

1. ข้อความจาก SMS ลงทะเบียนสำเร็จ

ระบบจะส่งข้อความมาจาก HALFHALF แจ้งว่า ลงทะเบียนสำเร็จ โปรดใช้สิทธิผ่านแอปฯเป๋าตัง เริ่มวันที่ 1 ก.ค. 64 คือ ท่านได้สิทธิในโครงการคนละครึ่งเฟสที่ 3 จำนวนวงเงินใช้จ่าย 4,500 บาท

sms แจ้ง ลงทะเบียนสำเร็จ โปรดใช้สิทธิผ่านแอปฯ เป๋าตัง เริ่มวันที่ 1 ก.ค. 64
SMS ท่านได้สิทธิโครงการคนละครึ่ง

2. ข้อความจาก SMS ลงทะเบียนไม่สำเร็จ

ท่านจะได้รับ SMS ข้อความตอบกลับจากโครงการคนละครึ่งว่า ลงทะเบียนไม่สำเร็จ เนื่องจากข้อมูลไม่ถูกต้อง

sms แจ้งลงทะเบียนไม่สำเร็จ เนื่องจากข้อมุลไม่ถูกต้อง
ลงทะเบียนคนละครึ่งไม่สำเร็จ ข้อมูลไม่ถูกต้อง

คุณสมบัติผู้จะลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส 3 รอบเก็บตก

 1. เป็นคนไทย มีบัตรประชาชนสัญชาติไทย
 2. อายุ 18 ปี ณ วันที่ลงทะเบียน
 3. ไม่เป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
 4. จำกัด 1.1 แสนราย หรือจนกว่าสิทธิจะหมด
คุณสมบัติผู้สมัครรับสิทธิโครงการคนละครึ่งเฟส3 รอบเก็บตก
คุณสมบัติคนละครึ่งรอบเก็บตก

ตารางโอนเงินเข้าโครงการคนละครึ่งเฟส 3

ผู้ที่ได้รับสิทธิจะได้รับวงเงินใช้จ่ายตลอดโครงการ 4,500บาท/คน และใช้จ่ายได้สูงสุดวันละไม่เกิน 150 บาท

คนละครึ่งเงินเข้าวันไหน?

คนละครึ่งเฟสที่ 3 เงินจะเข้าทั้งหมด 3 รอบ (หรือ 3 งวด)

 1. งวดที่ 1 เงินเข้า 1,500 บาท 1 ก.ค. 64
 2. งวดที่ 2 เงินเข้า 1,500 บาท 1 ต.ค. 64
 3. งวดที่ 3 เงินเข้า 1,500 บาท 1 พ.ย. 64

รวมรับเงินในโครงการคนละครึ่งเฟส 3 จำนวน 4,500 บาทใช้จ่ายผ่านแอปเป๋าตังได้ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 64

เรื่องที่เกี่ยวข้อง