ลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส3ไม่ได้ อดรับเงินเยียวยา 3,000 บาท

อัปเดต :

กระทรวงการคลังพร้อมเปิดให้ลงทะเบียนโครงการคนละครึ่งเฟสที่ 3 ในวันที่ 14 มิ.ย. 64 ตั้งแต่เวลา 6.00 น. – 22.00 น. โดยผู้ที่ได้รับสิทธิจะมีประมาณไม่เกิน 31 ล้านคน (สำหรับผู้ลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส3ไม่ได้ ขอให้รอโครงการอื่นๆ ต่อไปครับ)

กลุ่มลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส3ไม่ได้

 1. ไม่ใช่คนไทย และไม่มีบัตรประจำตัวประชาชน
 2. มีอายุต่ำกว่า 18 ปี
 3. เป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
 4. เป็นผู้ใช้สิทธิโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้
 5. เป็นผู้ที่อยู่ในโครงการเพิ่มกำลังซื้อกลุ่มต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ (ผ่านบัตรประชาชน)
กลุ่มผู้ที่ลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส3ไม่ได้ในวันพรุ่งนี้
คนที่ลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส3ไม่ได้ มีดังนี้

คนละครึ่งเฟส3 เงินเข้าวันไหน

ผู้ที่ได้รับสิทธิโครงการคนละครึ่งเฟสที่ 3 วงเงินจะเริ่มเข้าแอปเป๋าตังในวันที่ 1 ก.ค. 64 ท่านสามารถใช้จ่ายผ่านแอปเป๋าตังเวอร์ชั่นใหม่ ได้ตั้งแต่เวลา 06.00 น. – 23.00 น.

รายละเอียดคนละครึ่งเฟส3

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งเฟส 3
คุณสมบัติผู้สมัครคนละครึ่งเฟส3

สรุประยะเวลาโครงการคนละครึ่งแบ่งออกเป็น 4 ส่วนใหญ่ๆดังนี้

สรุปวันเงินเข้าโครงการคนละครึ่งเฟส3
โครงการคนละครึ่งเฟส3 เงินเข้าวันไหนบ้าง

คุณสมบัติของประชาชนที่มีสิทธิเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งเฟส3

 1. เป็นผู้มีสัญชาติไทย
 2. มีอายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ณ วันลงทะเบียน
 3. มีหมายเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก และมีบัตรประจำตัวประชาชน
 4. ไม่เป็นผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตามฐานข้อมูลของกระทรวงการคลัง ณ วันที่ 7 มิถุนายน 2564 หรือไม่เป็นผู้ได้รับสิทธิโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ หรือไม่เป็นผู้ใช้สิทธิโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้
 5. ไม่เป็นผู้ฝ่าฝืนเงื่อนไขของมาตรการ/โครงการอื่น ๆ ของรัฐ หรือฝ่าฝืนมาตรการใด ๆ ของรัฐเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
 6. ในกรณีที่เป็นผู้ได้รับสิทธิโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้แล้วประสงค์จะเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิมาใช้โครงการ คนละครึ่ง ระยะที่ 3 จะต้องลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 3 ภายในวันที่ 28 มิถุนายน 2564 ผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” เท่านั้น โดยสามารถเปลี่ยนแปลงสิทธิโครงการได้ 1 ครั้งและจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงโครงการได้อีก
 7. ในกรณีที่เป็นผู้ได้รับสิทธิโครงการเพิ่มกาลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษแล้วประสงค์จะเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิมาใช้โครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 3 จะต้องลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 3 ภายในวันที่ 28 มิถุนายน 2564 ผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” เท่านั้น โดยสามารถเปลี่ยนแปลงสิทธิโครงการได้ 1 ครั้งและจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงโครงการได้อีก
ผู้เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งเลือกเพียง 1 สิทธิเท่านั้น
ประชาชนสามารถเลือกได้เพียง 1 สิทธิเท่านั้น

เงินคนละครึ่งซื้ออะไรไม่ได้บ้าง

กระทรวงการคลังพร้อมสนับสนุนวงเงินใช้จ่ายการซื้ออาหาร เครื่องดื่ม สินค้าทั่วไป และบริการโดยจ่ายให้ 50% แต่ไม่รวมถึง

 1. สลากกินแบ่งรัฐบาล
 2. เครื่องดิ่มแอลกอฮอล์
 3. บุหรี่
 4. ยาสูบที่มีชื่อเรียกอย่างอื่น

*โดยการกำหนดเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงสินค้า / หรือบริการของโครงการฯ ให้เป็นไปตามที่กระทรวงการคลังกำหนด

อ้างอิง 1, 2, 3

เรื่องที่เกี่ยวข้อง