สิทธิประโยชน์และสวัสดิการรัฐ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน

ลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส3ไม่ได้ อดรับเงินเยียวยา 3,000 บาท

แชร์

ส่งไลน์

กระทรวงการคลังพร้อมเปิดให้ลงทะเบียนโครงการคนละครึ่งเฟสที่ 3 ในวันที่ 14 มิ.ย. 64 ตั้งแต่เวลา 6.00 น. – 22.00 น. โดยผู้ที่ได้รับสิทธิจะมีประมาณไม่เกิน 31 ล้านคน (สำหรับผู้ลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส3ไม่ได้ ขอให้รอโครงการอื่นๆ ต่อไปครับ)

กลุ่มลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส3ไม่ได้

 1. ไม่ใช่คนไทย และไม่มีบัตรประจำตัวประชาชน
 2. มีอายุต่ำกว่า 18 ปี
 3. เป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
 4. เป็นผู้ใช้สิทธิโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้
 5. เป็นผู้ที่อยู่ในโครงการเพิ่มกำลังซื้อกลุ่มต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ (ผ่านบัตรประชาชน)
กลุ่มผู้ที่ลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส3ไม่ได้ในวันพรุ่งนี้
คนที่ลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส3ไม่ได้ มีดังนี้

คนละครึ่งเฟส3 เงินเข้าวันไหน

ผู้ที่ได้รับสิทธิโครงการคนละครึ่งเฟสที่ 3 วงเงินจะเริ่มเข้าแอปเป๋าตังในวันที่ 1 ก.ค. 64 ท่านสามารถใช้จ่ายผ่านแอปเป๋าตังเวอร์ชั่นใหม่ ได้ตั้งแต่เวลา 06.00 น. – 23.00 น.

รายละเอียดคนละครึ่งเฟส3

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งเฟส 3
คุณสมบัติผู้สมัครคนละครึ่งเฟส3

สรุประยะเวลาโครงการคนละครึ่งแบ่งออกเป็น 4 ส่วนใหญ่ๆดังนี้

สรุปวันเงินเข้าโครงการคนละครึ่งเฟส3
โครงการคนละครึ่งเฟส3 เงินเข้าวันไหนบ้าง

คุณสมบัติของประชาชนที่มีสิทธิเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งเฟส3

 1. เป็นผู้มีสัญชาติไทย
 2. มีอายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ณ วันลงทะเบียน
 3. มีหมายเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก และมีบัตรประจำตัวประชาชน
 4. ไม่เป็นผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตามฐานข้อมูลของกระทรวงการคลัง ณ วันที่ 7 มิถุนายน 2564 หรือไม่เป็นผู้ได้รับสิทธิโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ หรือไม่เป็นผู้ใช้สิทธิโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้
 5. ไม่เป็นผู้ฝ่าฝืนเงื่อนไขของมาตรการ/โครงการอื่น ๆ ของรัฐ หรือฝ่าฝืนมาตรการใด ๆ ของรัฐเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
 6. ในกรณีที่เป็นผู้ได้รับสิทธิโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้แล้วประสงค์จะเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิมาใช้โครงการ คนละครึ่ง ระยะที่ 3 จะต้องลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 3 ภายในวันที่ 28 มิถุนายน 2564 ผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” เท่านั้น โดยสามารถเปลี่ยนแปลงสิทธิโครงการได้ 1 ครั้งและจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงโครงการได้อีก
 7. ในกรณีที่เป็นผู้ได้รับสิทธิโครงการเพิ่มกาลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษแล้วประสงค์จะเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิมาใช้โครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 3 จะต้องลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 3 ภายในวันที่ 28 มิถุนายน 2564 ผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” เท่านั้น โดยสามารถเปลี่ยนแปลงสิทธิโครงการได้ 1 ครั้งและจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงโครงการได้อีก
ผู้เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งเลือกเพียง 1 สิทธิเท่านั้น
ประชาชนสามารถเลือกได้เพียง 1 สิทธิเท่านั้น

เงินคนละครึ่งซื้ออะไรไม่ได้บ้าง

กระทรวงการคลังพร้อมสนับสนุนวงเงินใช้จ่ายการซื้ออาหาร เครื่องดื่ม สินค้าทั่วไป และบริการโดยจ่ายให้ 50% แต่ไม่รวมถึง

 1. สลากกินแบ่งรัฐบาล
 2. เครื่องดิ่มแอลกอฮอล์
 3. บุหรี่
 4. ยาสูบที่มีชื่อเรียกอย่างอื่น

*โดยการกำหนดเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงสินค้า / หรือบริการของโครงการฯ ให้เป็นไปตามที่กระทรวงการคลังกำหนด

อ้างอิง 1, 2, 3

เรื่องใหม่ล่าสุด

สินเชื่อ อสม วิธียื่นขอสมัครสินเชื่อ อสม หรือ สินเชื่อสุขใจ 3,000 - 5,000 บาท

สินเชื่อ อสม กู้ได้คนละ 5000 บาท ไม่เช็คบูโร เงินโอนเข้าบัญชี ธกส

วิธีสมัครสินเชื่อ อสม หรือ สินเชื่อสุขใจ หนึ่งในสินเชื่อในเครือบริษัทบุญเติม ให้อสม กู้เงินในแอปเงินกู้ สมาร์ท อสม (smart อสม) รายละ 3,000 – 5000 บาท

วิธีสมัครสินเชื่อแรบบิทแคช pantip ตามคำแนะนำ 100 คะแนนเต็ม ได้วงเงิน 50,000 บาท

วิธีสมัครแรบบิทแคช pantip มีคนได้ 100 คะแนน แอปกู้เงินถูกกฎหมาย

แนะนำวิธีสมัครแรบบิทแคช pantip มีคนมาแนะนำว่าลงทะเบียนได้คะแนน 100 ทำให้กู้สินเชื่อแรบบิทแคช rabbit cash ผ่านการอนุมัติได้วงเงิน 50,000 บาท

ขอสเตทเม้นกรุงเทพผ่านแอป bualuangM app และ วิธีขอสเตทเม้นออนไลน์ผ่านเว็บไซต์

วิธีขอสเตทเม้นกรุงเทพ statement ย้อนหลังออนไลน์ ผ่านแอปมือถือ 2565

วิธีและขั้นตอนขอสเตทเม้นย้อนหลังธนาคารกรุงเทพ ล่าสุดสามารถขอสเตทเม้นกรุงเทพได้ผ่านแอป Bualuang M หรือ ขอรายการเดินบัญชีออนไลน์ได้แล้ว