สรุปเงินเยียวยาเราชนะ ม.33เรารักกัน รับอีกคนละ 2,000 บาท

อัปเดต :

สรุปที่ประชุมครม. 5 พฤษภาคม 2564 รัฐเพิ่มเงินเยียวยาเราชนะรอบใหม่

เราชนะเฟส 2

ผู้ที่ได้รับสิทธิ์โครงการเราชนะจะได้รับเงินเพิ่มอีกสัปดาห์ละ 1,000 บาท x 2 สัปดาห์ รวมรับสิทธิ์ 32.9 ล้านราย สามารถสะสมใช้สิทธิ์ได้จนถึง 30 มิ.ย. 2564

เงินเยียวยาเราชนะเฟส2
ครม อนุมัติเงินเยียวยาเราชนะเฟสที่ 2 รวมรับคนละ 2000 บาท

ม.33 เรารักกันเฟส2

จะได้รับสิทธิ์อัตโนมัติจำนวน 2,000 บาท โดยแบ่งการให้เป็นอาทิตย์ละ 1,000 บาท x 2 อาทิตย์ สามารถสะสมไปใช้สิทธิ์ได้จนถึงวันที่ 30 มิ.ย. 2564 วงเงินกว่า 6.7 ล้านบาท

โครงการ ม33เรารักกัน เพิ่มเงินเยียวยา
ม33 เรารักกันเพิ่มให้อีกอาทิตย์ละ 1000 บาท

คนละครึ่งเฟส 3

รับเพิ่มอีกคนละ 3000 บาทให้ใช้จ่ายได้จนถึงธันวาคม 2564 เกาะติดข่าวคืบหน้าที่เพิ่มเงินคนละครึ่งเฟส 3 กว่า 3000 บาท

เงินเยียวยาคนละครึ่งเฟส 3 จ่ายให้อีกคนละ 3000 บาท
โครงการคนละครึ่งเฟส 3 จ่ายเงินเยีวยาให้อีกคนละ 3000 บาท

ผู้มีสิทธิ์คนละครึ่งเฟส 3

  1. เป็นคนไทย มีบัตรประชาชนคนไทย
  2. อายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไปนับตั้งแต่ ครม. มีประกาศ
  3. ไม่เป้นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
วงเงินเพิ่มกำลังซื้อให้บัตรคนจน หรือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
วงเงินเพิ่มกำลังซื้อให้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

กลุ่มบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

รับวงเงินเพิ่มกำลังซื้อเป็นเดือนละ 200 บาทนาน 6 เดือน

รวมแล้วจะได้รับทั้งสิ้นกว่า 1,200 บาทโดยมีผู้รับสิทธิ์ 13.65 ล้านคน และยังมีกลุ่มเป้าหมายพิเศษอีก 2.4 ล้านคน

เรื่องที่เกี่ยวข้อง