สินเชื่อบิลค่าไฟ หรือ สินเชื่อเมืองไทยแคปปิตอลใช้เอกสารอะไรบ้าง? บิลค่าไฟฟ้ากู้ได้ 5000 บาท

อัปเดต :

ผู้ที่สนใจกู้เงินด่วนเมืองไทยแคปปิตอลจำเป็นต้องรู้ข้อมูลและเอกสารในการยื่นขอสินเชื่อบิลค่าไฟฟ้าเงินด่วน 5000 บาท โดยสินเชื่อเมืองไทยแคปปิตอลใช้เอกสารอะไรบ้างวันนี้มีคำตอบ และให้ผู้สนใจเริ่มขอในวงเงินเริ่มต้นที่ 5พันบาทก่อน และจะทยอยปรับวงเงินเพิ่มเมื่อท่านมีประวัติชำระเงินคืนที่ดีติดต่อกันหลาย ๆ เดือน – สมัครสมาชิกแอปเมืองไทยแคปปิตอลไว้ได้ครับ

กู้เงินด่วนสินเชื่อบิลค่าไฟเมืองไทยแคปปิตอลใช้เอกสารอะไรบ้าง กู้เงิน 5000 บาท

สินเชื่อบิลค่าไฟฟ้า สินเชื่อเงินด่วนเมืองไทย 5,000 บาท เป็นส่วนหนึ่งของสินเชื่อส่วนบุคคลของบริษัทเมืองไทยแคปปิตอล (ชื่อเก่าบริษัทเมืองไทยลิสซิ่ง) โดยได้เริ่มปล่อยสินเชื่อส่วนบุคคลออกมาเป็นปีที่ 2 แล้ว ดอกเบี้ยต่ำ รับเงินเต็ม เริ่มที่ 3000 บาท ถึง 5000 บาท ในครั้งแรก

👍 10 สินเชื่อของบริษัทเมืองไทยแคปปิตอล

👍 รายละเอียดสินเชื่อผ่อนทองจากบริษัทเมืองไทย

👍 วิธีสมัครสินเชื่อเมืองไทย 5000 บาท ไม่เช็คบูโร

อัปเดตเอกสารที่ยื่นขอสินเชื่อบิลค่าไฟฟ้า 2566 สินเชื่อเมืองไทยแคปปิตอลใช้เอกสารอะไรบ้างในการขอสินเชื่อ
สินเชื่อบิลค่าไฟฟ้าเมืองไทยแคปปิตอลใช้เอกสารอะไรบ้าง อัปเดต 2566

เอกสารที่ใช้ยื่นกู้เงินด่วนบริษัทเมืองไทยแคปปิตอล ( สินเชื่อบิลค่าไฟฟ้า )

รวมเอกสารที่จะเป็นในการยื่นขอสินเชื่อ หรือจะกู้สินเชื่อเมืองไทยแคปปิตอลใช้เอกสารอะไรบ้างวันนี้มีคำตอบครับ

 1. บัตรประชาชน
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน
 3. และเอกสารอย่างได่อย่างหนึ่งดังนี้
  • ใบเสร็จและใบแจ้งค่าไฟฟ้าเดือนล่าสุด
  • บัตรพนักงาน และ ใบรับรองการทำงาน
  • บัตรพนักงาน และ ใบรับรองเงินเดือน
  • บัตรพนักงาน และ สลิปเงินเดือนแบบคาร์บอน
  • สเตทเม้นย้อนหลัง 3 เดือน
  • สมุดทะเบียนเกษตรกร

ณ ตอนนี้การสมัครสินเชื่อเมืองไทยแคปปิตอลเข้มงวดขึ้นมาก แนะนำให้โทรไปสาขาก่อนนะครับ

เอกสารที่ใช้ยื่นขอสินเชื่อกับบริษัทเมืองไทยแคปปิตอล
ยื่นขอสินเชื่อเมืองไทยจะต้องใช้เอกสารดังนี้

เอกสารที่ 1 บัตรประชาชน

จำเป็นต้องใช้บัตรประชาชนตัวจริงในการขอสินเชื่อกับบริษัทเมืองไทยแคปปิตอล โดยในบัตรประชาชนต้องมีชื่อ ที่อยู่ที่ชัดเจน บัตรประชาชนต้องไม่หมดอายุ

เอกสารที่ 2 สำเนาทะเบียนบ้าน

ใช้สำเนาทะเบียนบ้านในการยื่นกู้สินเชื่อเมืองไทย 5000 บาทได้ โดยหากท่านนำตัวจริงขอทะเบียนบ้านไปก็แจ้งพนักงานว่าขอให้ถ่ายเอกสาร หรือไม่ ก็ไปถ่ายเอกสารที่ร้านถ่ายเอกสารก่อนเข้าสาขาเมืองไทยแคปปิตอลครับ

สำเนาทะเบียนบ้านจะต้องมี 2 ส่วนหน้าเอกสาร คือ

 1. หน้าแรกของทะเบียนบ้าน
 2. ข้อมูลที่มีชื่อเราในทะเบียนบ้าน
จะสมัครสินเชื่อเมืองไทยแคปปิตอลจะต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง
เตรียมเอกสารให้พร้อมแล้วยื่นกู้สินเชื่อเมืองไทยได้ที่สาขา

สินเชื่อเมืองไทยใช้เอกสารอะไรในการยื่นขอสินเชื่อครั้งแรก หรือ ลูกค้าใหม่ โพสต์นี้มีคำตอบครับ แนะนำให้อ่านให้ละเอียด (update 2022)

เอกสารที่ 3 เอกสารเพิ่มเติม เกี่ยวกับรายได้ โดยเลือกส่งอย่างใดอย่างหนึ่ง

บริษัทเมืองไทยแคปปิตอลปล่อยสินเชื่อโดยไม่เช็คข้อมูลเครดิตบูโร แต่ท่านจะต้องแสดงหลักฐานในการประกอบอาชีพ โดยแนบเอกสารอย่างใดอย่างหนึ่ง ในที่นี้เสนอสินเชื่อบิลค่าไฟฟ้าของเจ้าของบ้าน

สินเชื่อเมืองไทยแคปปิตอลใช้เอกสารอะไรบ้างในการยื่นเพิ่มเติมสรุปไว้ดังนี้ครับ

 1. ใบเสร็จและใบแจ้งค่าไฟฟ้าเดือนล่าสุด
 2. บัตรพนักงาน และ ใบรับรองการทำงาน
 3. บัตรพนักงาน และ ใบรับรองเงินเดือน
 4. บัตรพนักงาน และ สลิปเงินเดือนแบบคาร์บอน
 5. สเตทเม้นย้อนหลัง 3 เดือน
 6. สมุดทะเบียนเกษตรกร

เลือกส่งเอกสารขอสินเชื่อเมืองไทยแคปปิตอลเพิ่มเติมเพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น

1 ใบแจ้งค่าไฟฟ้า และ ใบเสร็จรับเงินค่าไฟฟ้า

ท่านจะต้องใช้ใบเสร็จและบิลค่าไฟฟ้าตัวจริงเท่านั้น โดยมีรายละเอียดดังนี้

สินเชื่อส่วนบุคคล หรือ ชาวบ้านเรียกว่า สินเชื่อบิลค่าไฟ เมืองไทยแคปปิตอล

2 บัตรพนักงานและใบรับรองการทำงาน

ณ ตอนนี้หลายๆสาขาเมืองไทยแคปปิตอล หรือ เมืองไทยลิสซิ่งเริ่มเข้มงวดในการปล่อยสินเชื่อมากขึ้น ทำให้บางสาขาจะดูระยะการทำงานเป็น 1 ปี ขึ้นไป (แต่บางสาขาก็ดูที่ 3 เดือนขึ้นไป)

*ทั้งบัตรพนักงานและ ใบรับรองการทำงานจะต้องเป็นต้วจริงเท่านั้น (ใบรับรองการทำงานไม่ควรเกิน 7 วัน)

3 บัตรพนักงานและใบรับรองเงินเดือน

ใช้บัตรพนักงานตัวจริงและใบรับรองเงินเดือนที่บริษัทออกให้ตัวจริงติดต่อสาขาเมืองไทยเพื่อขอสินเชื่อได้เลยครับ

เอกสารทั้ง 2 อย่างใช้ตัวจริงเท่านั้น

4 บัตรพนักงานและสลิปเงินเดือนแบบคาร์บอน

ท่านสามารถใช้สลิปเงินเดือนแบบคาร์บอนได้โดยแนบเป็นเอกสารเพิ่มเติมเพื่อประกอบการขอสินเชื่อเมืองไทยโดยจะต้องเป็นสลิปเงินเดือนที่ระบุว่ามีเงินเดือนเท่าไร มียอดคงเหลือ หรือ รายรับสิทธิเท่าไร ด้วย

5 สเตทเม้น หรือ รายการเดินบัญชีธนาคาร

เอกสารเพื่อแสดงรายการเดินบัญชี หรือรายการเงินเข้า เงินออกจากสถานบันการเงินหรือธนาคารโดยจะใช้สเตทเม้นย้อนหลัง 3 เดือน

วิธีดูสเตทเม้นว่าเข้าเกณฑ์อนุมัติสินเชื่อเมืองไทยแคปปิตอล

ดูวันสุดท้ายของเดือน 31 ธ.ค. , 31 ม.ค. และ 28 ก.พ. จะต้องมียอดเงินคงเหลือในบัญชีเกิน 500 บาท

6 สมุดทะเบียนเกษตรกร

หากท่านมีอาชีพเกษตรกรและได้ขึ้นทะเบียนสมุดเกษตรกรเล่มเขียวสามารถนำมาขอสินเชื่อเมืองไทยได้ครับ โดยจะได้วงเงินไม่เกิน 5,000 บาท

ข้อควรรู้ สมุดทะเบียนเกษตรกร 1 เล่มจะกู้ได้เพียง 1 สินเชื่อ และยื่นกู้ได้เฉพาะสาขาใกล้บ้านเท่านั้น

เมืองไทยแคปปิตอลสินเชื่อเงินด่วน กู้ง่าย ไม่เช็คบูโรวงเงินเริ่มที่ 5พันบาท
สาขาเมืองไทยแคปปิตอลสินเชื่อเงินด่วนใช้เอกสารน้อยผ่อนนาน

ถาม ตอบ เอกสารที่ใช้ยื่นขอสินเชื่อบิลค่าไฟฟ้ากับบริษัทเมืองไทยแคปปิตอล อัปเดตล่าสุด 2566

หายสงสัยกับคำถามที่ว่า “สินเชื่อเมืองไทยแคปปิตอลใช้เอกสารอะไรบ้าง” วันนี้ท่านสามารถเตรียมเอกสารขอยืมเงินด่วนที่สาขาเมืองไทยแคปปิตอลได้เลยครับ

บิลค่าไฟฟ้ายื่นกู้สินเชื่อเมืองไทยแคปปิตอลได้ไหม?

ได้

ยื่นเอกสารขอสินเชื่อเมืองไทยแคปปิตอลกี่วันอนุมัติ?

เอกสารยื่นครบ 10 นาทีรับเงิน (ยกเว้นอาชีพค้าขาย)

พ่อค้า แม่ค้า ยื่นกู้สินเชื่อเมืองไทยแคปปิตอลได้หรือไม่?

ได้ จะมีขั้นตอนลงพื้นที่ตรวจสอบด้วย

กู้เงินเมืองไทยแคปปิตอลได้เงินกี่บาท?

ไม่เกิน 5,000 บาท

กู้สินเชื่อเงินด่วนเมืองไทยได้ที่ไหน?

ที่สาขาบริษัทเมืองไทยใกล้บ้าน

สินเชื่อเมืองไทยแคปปิตอลเช็คบูโรไหม?

ไม่เช็คบูโร

ยืมเงินสินเชื่อเมืองไทยแคปปิตอลใช้เอกสารอะไรบ้าง?

เรื่องที่เกี่ยวข้อง