สิทธิประโยชน์และสวัสดิการรัฐ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน

สินเชื่อเมืองไทยใช้เอกสารอะไรบ้าง บิลค่าไฟฟ้ากู้ได้ไหม อัปเดต 2565

แชร์

ส่งไลน์

ผู้ที่สนใจกู้เงินด่วนเมืองไทยแคปปิตอลจำเป็นต้องรู้ข้อมูลและเอกสารในการยื่นขอสินเชื่อเงินด่วน 5000 บาท โดยจะปล่อยสินเชื่อเมืองไทยใช้เอกสารอะไรบ้างวันนี้มีคำตอบ และให้ผู้สนใจเริ่มขอในวงเงินเริ่มต้นที่ 5พันบาทก่อน และจะทยอยปรับวงเงินเพิ่มเมื่อท่านมีประวัติชำระเงินคืนที่ดีติดต่อกันหลายๆเดือน

กู้เงินด่วนสินเชื่อเมืองไทยใช้เอกสารอะไรกู้เงิน 5000 บาท อัปเดต มี.ค. 2565

สินเชื่อเงินด่วนเมืองไทย 5,000 บาท เป็นส่วนหนึ่งของสินเชื่อส่วนบุคคลของบริษัทเมืองไทยแคปปิตอล (ชื่อเก่าบริษัทเมืองไทยลิสซิ่ง)

👍 10 สินเชื่อของบริษัทเมืองไทยแคปปิตอล

👍 รายละเอียดสินเชื่อผ่อนทองจากบริษัทเมืองไทย

👍 วิธีสมัครสินเชื่อเมืองไทย 5000 บาท ไม่เช็คบูโร

สินเชื่อเมืองไทยแคปปิตอลใช้เอกสารอะไรบ้างในการขอสินเชื่อ
สินเชื่อเมืองไทยใช้เอกสารอะไรบ้างในการสมัครขอสินเชื่อ

เอกสารที่ใช้กู้เงินด่วนบริษัทเมืองไทยแคปปิตอล

รวมเอกสารที่จะเป็นในการยื่นขอสินเชื่อ หรือจะกู้สินเชื่อเมืองไทยใช้เอกสารอะไรบ้างวันนี้มีคำตอบครับ

 1. บัตรประชาชน
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน
 3. และเอกสารอย่างได่อย่างหนึ่งดังนี้
  3.1 ใบเสร็จและใบแจ้งค่าไฟฟ้าเดือนล่าสุด
  3.2 บัตรพนักงาน และ ใบรับรองการทำงาน
  3.3 บัตรพนักงาน และ ใบรับรองเงินเดือน
  3.4 บัตรพนักงาน และ สลิปเงินเดือนแบบคาร์บอน
  3.5 สเตทเม้นย้อนหลัง 3 เดือน
  3.6 สมุดทะเบียนเกษตรกร
สินเชื่อเมืองไทยใช้เอกสารอะไรบ้าง บิลค่าไฟฟ้าใช้ยื่นขอสินเชื่อได้ไหม
รายละเอียดสินเชื่อเมืองไทยใช้เอกสารอะไรบ้างในการยื่นขอสินเชื่อ

เอกสารที่ 1 บัตรประชาชน

จำเป็นต้องใช้บัตรประชาชนตัวจริงในการขอสินเชื่อกับบริษัทเมืองไทยแคปปิตอล โดยในบัตรประชาชนต้องมีชื่อ ที่อยู่ที่ชัดเจน บัตรประชาชนต้องไม่หมดอายุ

เอกสารที่ 2 สำเนาทะเบียนบ้าน

ใช้สำเนาทะเบียนบ้านในการยื่นกู้สินเชื่อเมืองไทย 5000 บาทได้ โดยหากท่านนำตัวจริงขอทะเบียนบ้านไปก็แจ้งพนักงานว่าขอให้ถ่ายเอกสาร หรือไม่ ก็ไปถ่ายเอกสารที่ร้านถ่ายเอกสารก่อนเข้าสาขาเมืองไทยแคปปิตอลครับ

สำเนาทะเบียนบ้านจะต้องมี 2 ส่วนหน้าเอกสาร คือ

 1. หน้าแรกของทะเบียนบ้าน
 2. ข้อมูลที่มีชื่อเราในทะเบียนบ้าน
จะสมัครสินเชื่อเมืองไทยแคปปิตอลจะต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง
เตรียมเอกสารให้พร้อมแล้วยื่นกู้สินเชื่อเมืองไทยได้ที่สาขาบริษัทเมืองไทยแคปปิตอล

สินเชื่อเมืองไทยใช้เอกสารอะไรในการยื่นขอสินเชื่อครั้งแรก หรือ ลูกค้าใหม่ โพสต์นี้มีคำตอบครับ แนะนำให้อ่านให้ละเอียด (update 2022)

เอกสารที่ 3 เอกสารเพิ่มเติม เกี่ยวกับรายได้ โดยเลือกส่งอย่างใดอย่างหนึ่ง

บริษัทเมืองไทยแคปปิตอลปล่อยสินเชื่อโดยไม่เช็คข้อมูลเครดิตบูโร แต่ท่านจะต้องแสดงหลักฐานในการประกอบอาชีพ โดยแนบเอกสารอย่างใดอย่างหนึ่ง

สินเชื่อเมืองไทยใช้เอกสารอะไรบ้างในการยื่นเพิ่มเติมสรุปไว้ดังนี้ครับ

 1. ใบเสร็จและใบแจ้งค่าไฟฟ้าเดือนล่าสุด
 2. บัตรพนักงาน และ ใบรับรองการทำงาน
 3. บัตรพนักงาน และ ใบรับรองเงินเดือน
 4. บัตรพนักงาน และ สลิปเงินเดือนแบบคาร์บอน
 5. สเตทเม้นย้อนหลัง 3 เดือน
 6. สมุดทะเบียนเกษตรกร

เลือกส่งเอกสารขอสินเชื่อเมืองไทยแคปปิตอลเพิ่มเติมเพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น

1 ใบแจ้งค่าไฟฟ้า และ ใบเสร็จรับเงินค่าไฟฟ้า

ท่านจะต้องใช้ใบเสร็จและบิลค่าไฟฟ้าตัวจริงเท่านั้น โดยมีรายละเอียดดังนี้

2 บัตรพนักงานและใบรับรองการทำงาน

ณ ตอนนี้หลายๆสาขาเมืองไทยแคปปิตอล หรือ เมืองไทยลิสซิ่งเริ่มเข้มงวดในการปล่อยสินเชื่อมากขึ้น ทำให้บางสาขาจะดูระยะการทำงานเป็น 1 ปี ขึ้นไป (แต่บางสาขาก็ดูที่ 3 เดือนขึ้นไป)

*ทั้งบัตรพนักงานและ ใบรับรองการทำงานจะต้องเป็นต้วจริงเท่านั้น (ใบรับรองการทำงานไม่ควรเกิน 7 วัน)

3 บัตรพนักงานและใบรับรองเงินเดือน

ใช้บัตรพนักงานตัวจริงและใบรับรองเงินเดือนที่บริษัทออกให้ตัวจริงติดต่อสาขาเมืองไทยเพื่อขอสินเชื่อได้เลยครับ

เอกสารทั้ง 2 อย่างใช้ตัวจริงเท่านั้น

4 บัตรพนักงานและสลิปเงินเดือนแบบคาร์บอน

ท่านสามารถใช้สลิปเงินเดือนแบบคาร์บอนได้โดยแนบเป็นเอกสารเพิ่มเติมเพื่อประกอบการขอสินเชื่อเมืองไทยโดยจะต้องเป็นสลิปเงินเดือนที่ระบุว่ามีเงินเดือนเท่าไร มียอดคงเหลือ หรือ รายรับสิทธิเท่าไร ด้วย

5 สเตทเม้น หรือ รายการเดินบัญชีธนาคาร

เอกสารเพื่อแสดงรายการเดินบัญชี หรือรายการเงินเข้า เงินออกจากสถานบันการเงินหรือธนาคารโดยจะใช้สเตทเม้นย้อนหลัง 3 เดือน

วิธีดูสเตทเม้นว่าเข้าเกณฑ์อนุมัติสินเชื่อเมืองไทยแคปปิตอล

ดูวันสุดท้ายของเดือน 31 ธ.ค. , 31 ม.ค. และ 28 ก.พ. จะต้องมียอดเงินคงเหลือในบัญชีเกิน 500 บาท

6 สมุดทะเบียนเกษตรกร

หากท่านมีอาชีพเกษตรกรและได้ขึ้นทะเบียนสมุดเกษตรกรเล่มเขียวสามารถนำมาขอสินเชื่อเมืองไทยได้ครับ โดยจะได้วงเงินไม่เกิน 5,000 บาท

ข้อควรรู้ สมุดทะเบียนเกษตรกร 1 เล่มจะกู้ได้เพียง 1 สินเชื่อ และยื่นกู้ได้เฉพาะสาขาใกล้บ้านเท่านั้น

เมืองไทยแคปปิตอลสินเชื่อเงินด่วน กู้ง่าย ไม่เช็คบูโรวงเงินเริ่มที่ 5พันบาท
สาขาเมืองไทยแคปปิตอลสินเชื่อเงินด่วนใช้เอกสารน้อยผ่อนนาน

ถาม ตอบ เอกสารที่ใช้ยื่นขอสินเชื่อกับบริษัทเมืองไทยแคปปิตอล อัปเดตล่าสุด มีนาคม 2565

บิลค่าไฟฟ้ายื่นกู้สินเชื่อเมืองไทยแคปปิตอลได้ไหม?

ได้

ยื่นเอกสารขอสินเชื่อเมืองไทยแคปปิตอลกี่วันอนุมัติ?

เอกสารยื่นครบ 10 นาทีรับเงิน (ยกเว้นอาชีพค้าขาย)

พ่อค้า แม่ค้า ยื่นกู้สินเชื่อเมืองไทยแคปปิตอลได้หรือไม่?

ได้ จะมีขั้นตอนลงพื้นที่ตรวจสอบด้วย

กู้เงินเมืองไทยแคปปิตอลได้เงินกี่บาท?

ไม่เกิน 5,000 บาท

กู้สินเชื่อเงินด่วนเมืองไทยได้ที่ไหน?

ที่สาขาบริษัทเมืองไทยใกล้บ้าน

สินเชื่อเมืองไทยแคปปิตอลเช็คบูโรไหม?

ไม่เช็คบูโร

เรื่องใหม่ล่าสุด

สินเชื่อ อสม วิธียื่นขอสมัครสินเชื่อ อสม หรือ สินเชื่อสุขใจ 3,000 - 5,000 บาท

สินเชื่อ อสม กู้ได้คนละ 5000 บาท ไม่เช็คบูโร เงินโอนเข้าบัญชี ธกส

วิธีสมัครสินเชื่อ อสม หรือ สินเชื่อสุขใจ หนึ่งในสินเชื่อในเครือบริษัทบุญเติม ให้อสม กู้เงินในแอปเงินกู้ สมาร์ท อสม (smart อสม) รายละ 3,000 – 5000 บาท

วิธีสมัครสินเชื่อแรบบิทแคช pantip ตามคำแนะนำ 100 คะแนนเต็ม ได้วงเงิน 50,000 บาท

วิธีสมัครแรบบิทแคช pantip มีคนได้ 100 คะแนน แอปกู้เงินถูกกฎหมาย

แนะนำวิธีสมัครแรบบิทแคช pantip มีคนมาแนะนำว่าลงทะเบียนได้คะแนน 100 ทำให้กู้สินเชื่อแรบบิทแคช rabbit cash ผ่านการอนุมัติได้วงเงิน 50,000 บาท

ขอสเตทเม้นกรุงเทพผ่านแอป bualuangM app และ วิธีขอสเตทเม้นออนไลน์ผ่านเว็บไซต์

วิธีขอสเตทเม้นกรุงเทพ statement ย้อนหลังออนไลน์ ผ่านแอปมือถือ 2565

วิธีและขั้นตอนขอสเตทเม้นย้อนหลังธนาคารกรุงเทพ ล่าสุดสามารถขอสเตทเม้นกรุงเทพได้ผ่านแอป Bualuang M หรือ ขอรายการเดินบัญชีออนไลน์ได้แล้ว