วิธียืนยันตัวตนโครงการคนละครึ่งเฟสที่ 3 รับวงเงิน 3,000 บาท

อัปเดต :

เปิดวิธียืนยันตัวตนโครงการคนละครึ่งเฟส 3

  1. ยืนยันตัวตนผ่านการสแกนใบหน้า
  2. ยืนยันตัวตนผ่านแอปกรุงไทย NEXT
  3. ยืนยันตัวตนผ่านสาขาธนาคารกรุงไทย
วิธียืนยันตัวตนโครงการคนละครึ่ง 3000 บาท
ขั้นตอนและวิธียืนยันตัวตนโครงการคนละครึ่งเฟส 3

1. วิธียืนยันตัวตนโครงการคนละครึ่งผ่านการสแกนใบหน้า

วิธียืนยันสิทธิคนละครึ่งเฟส3ด้วยการสแกนใบหน้าในแอปเป๋าตังสามารถทำได้ง่ายๆ

ขั้นตอนยืนยันตัวตนผ่านการสแกนใบหน้า

  1. กดเลือกการยืนยันตัวตนผ่านการสแกนใบหน้า
  2. ทำการสแกนใบหน้า
  3. ตรวจสอบข้อมูลและยืนยัน
  4. สถานะ G-Wallet จะขึ้น กำลังตรวจสอบข้อมูล
  5. ลงทะเบียนสำเร็จ
  6. หน้าจอโครงการคนละครึ่งในแอปเป๋าตังเมนู G-Wallet

ขั้นตอนที่ 1 เลือกเมนูยืนยันตนตนผ่านการสแกนใบหน้า

เมื่อเข้าหน้า G-Wallet ในแอปเป๋าตังแล้วระบบจะแนะนำให้ท่านยืนยันตัวตนผ่านแอป Krungthai NEXT และ สแกนใบหน้า

เลือกเมนูสแกนใบหน้า
ยืนยันตัวตนด้วยการสแกนใบหน้า

ขั้นตอนที่ 2 ทำการสแกนใบหน้า

ให้ท่านทำการถือค้างไว้นิ่งๆ โดยในใบหน้าอยู่ในกรอบพื้นที่สีเขียว

สแกนใบหน้าในอยู่ในกรอบพื้นที่สี่เหลี่ยม
ทำการสแกนใบหน้าในที่มีแสงสว่างเพียงพอ

ขั้นตอนที่ 3 ตรวจสอบข้อมูลและยืนยัน

ในหน้ายืนยันข้อมูลจะมีข้อมูลของท่านปรากฏขึ้นมาให้ท่านทำการตรวจสอบข้อมูล เช่น ชื่อภาษาไทย ชื่อภาษาอังกฤษ เลขบัตรประชาชน และวันเดือนปี เกิด หากไม่ตรงแนะนำให้กดปุ่มรูปดินสอที่มุมด้านขวามือเพื่อแก้ไขครับ

ยืนยันข้อมูล หากถูกต้องกดปุ่ม ยืนยันข้อมูล
ยืนยันข้อมูลของตัวท่านเอง

ขั้นตอนที่ 4 รอระบบตรวจสอบข้อมูล

รอระบบทำการตรวจสอบข้อมูลโดยระบบจะแจ้งผลการสมัครผ่านแอปฯ เป๋าตัง หรือกดปุ่ม “ตรวจสอบสถานะล่าสุด” เพื่อเช็คสถานะของท่านได้ตลอดเวลา

รอระบบตรวจสอบข้อมูล โดยจะใช้เวลาประมาณ 1-2 วัน
รอระบบอัปเดตข้อมูลอาจจะใช้เวลา 1-2 วัน

ขั้นตอนที่ 5 ลงทะเบียนเรียบร้อย

เมื่อท่านทำตามคำแนะนำทั้ง 4 ขั้นตอนแล้วระบบจะขึ้นสถานะใน G-Wallet ดังรูป

G-Wallet ใช้สิทธิตามมาตรการกระตุ้นและฟื้นฟูเศรษฐกิจ เพื่อคนไทย

วิธียืนยันตัวตนโครงการคนละครึ่ง 3,000 บาท
วิธีขั้นตอนยืนยันตัวตนโครงการคนละครึ่งเฟส 3

หรือ เมื่อท่านกดป้ายคนละครึ่ง จะขึ้นแจ้งว่า โครงการ “คนละครึ่ง” สามารถใช้ได้วันที่ 1 กรกฏาคม 2564

วิธียืนยันตัวตนในแอปเป๋าตังก็เสร็จเรียบร้อย
รอใช้สิทธิคนละครึ่งวันที่ 1 ก.ค. ได้เลย

อ้างอิง 1, 2, 3

เรื่องที่เกี่ยวข้อง