เราไม่ทิ้งกันเปลี่ยนสถานะเป็นสีเขียววันนี้ จะได้รับเงินวันไหน

27 พฤษภาคม 2563

แชร์

ส่งไลน์

วันนี้เราไม่ทิ้งกันเปลียนสถานะสีเขียวแล้วไ

เราไม่ทิ้งกัน
สถานะสีเขียว เราไม่ทิ้งกัน

โค้งสุดท้ายเงินช่วยเหลือจากรัฐบาล

ตั้งแต่เริ่มโครงการมาก็มีหลายสถานะ หลายกลุ่มที่ได้รับความช่วยเหลือ บางท่านได้รับโอนเงินโดยเร็ว แต่บางท่านในตอนนี้ยังไม่ได้รับความช่วยเหลือเลย เรามาดูสรุปข้อมูล (เมื่ออาทิตย์ก่อน 20 พ.ค.)

ข้อมูล 20 พ.ค.

 • คลังกำหนดช่วยเหลือทั้งสิ้น 16 ล้านคน
 • กลุ่มสถานะสีเขียว ผ่านเกณฑ์และได้รับความช่วยเหลือแล้ว 15 ล้านคน
 • กลุ่มสถานะสีส้ม ขอทบทวนสิทธิ 240,000 คน
  1.ผู้พิทักษ์สิทธิติดต่อขอเข้าไปตรวจสอบ ประมาณ 80,000 คน
  2.นัดหมายเข้าไปตรวจสอบไม่ได้ เช่นไม่ได้อยู่ในพื้นที่ เป็นต้น ประมาณ 100,000 คน
  3.ติดต่อไม่ได้ ประมาณ 60,000 คน

✔ อสม. โดนตัดเงินตอบแทน เหลือ 3,500 บาท

✔ เพิ่มเงินเดือนให้ อสม. เป็น 1,500 บาท

ความคืบหน้าจากการประชุม ครม. 29 ก.ค.

กลุ่ม ที่ 1 สถานะจะเริ่มเปลี่ยนเป็นสีเขียวในรอบวันที่ 27 เป็นต้นไป

กลุ่มที่ 2 และ 3 จะได้รับ SMS ให้ไปเสดงตัวที่ธนาคารกรุงไทย โดยต้องนำหลักฐานไปด้วย

sms แจ้งให้ไปยื่นเอกสารที่ธนาคารกรุงไทย
sms แจ้งให้ไปยื่นเอกสารที่ธนาคารกรุงไทย
 • สำเนาบัตรประชาชนพร้อมเซ็นรับรองสำเนา
 • สำเนาสมุดบัญชีที่รับเงินพร้อมเซ็นรับรองสำเนา
 • รูปถ่ายการประกอบอาชีพ
 • ภาพถ่ายหน้าจอสถานะปัจจุบัน

กลุ่มนี้ได้รับเปลี่ยนสถานะเป็นสีเขียวแล้ววันนี้

วันรับโอนของสถานะสีเขียวที่เปลี่ยนวันนี้
วันรับโอนของสถานะสีเขียวที่เปลี่ยนวันนี้

ล่าสุดมีทางผู้ใช้เฟสบุ๊ค แม่น้อง กัปตัน ได้ตรวจสอบวันรับโอนของสถานะสีเขียวที่เปลี่ยนวันนี้ ผลคือแอปสีเหลืองแจ้งว่าจะได้รับโอนในวันที่ 29 พ.ค. 

ข้อมูลเปลี่ยนสถานะ

 • เปลี่ยนเป็นขียว 18 พ.ค. ได้รับโอน 20 พ.ค.
 • เปลียนเป็นเขียว 19 พ.ค. ได้รับโอน 21 พ.ค.
 • เปลี่ยนเป็นเขียว 20 พ.ค. ได้รับโอน 22 พ.ค.
 • เปลี่ยนเป็นเขียว 21 พ.ค. ได้รับโอน 25 พ.ค.
 • เปลี่ยนเป็นเขียว 22 พ.ค. ได้รับโอน 25 พ.ค.
 • เปลี่ยนเป็นเขียว 23, 24 และ 25 ได้รับโอน 27 พ.ค.
 • เปลี่ยนเป็นเขียว 26 ได้รับโอน 28 พ.ค.
 • เปลี่ยนเป็นเขียว 27 ได้รับโอน 29 พ.ค. (อับเดต)

สำหรับใครที่ขึ้นสถานะโอนเงินไม่สำเร็จ

กลุ่มโอนไม่สำเร็จ
กลุ่มโอนไม่สำเร็จ

กลุ่มนี้จะได้รับการโอนเงินซ้ำอีกครั้งในรอบวันอังคาร

เราไม่ทิ้งกันกลุ่มโอนไม่สำเร็จ

 • 4 – 8 พ.ค. จะโอนให้ 12 พ.ค.
 • 11  – 15 พ.ค. จะโอนให้ 19 พ.ค.
 • 18 – 22 พ.ค. จะโอนให้ 26 พ.ค.
 • 25-29 พ.ค. จะโอนให้ 2 มิ.ย.
  (รอบนี้จะได้ 15,000 บาท รวม 3 เดือน)

ตารางการโอนเงินของธนาคาร

เรื่องใหม่ล่าสุด