SMS แจ้งผลการสมัครสินเชื่อ

สินเชื่อธนาคาร

ธนาคารออมสินเริ่มส่ง SMS แจ้งผลการอนุมัติสินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายให้กับประชาชนแล้ว

SMS แจ้งผลการสมัครสินเชื่อเพื่อค่าใช้จ่ายมาแล้ว

เริ่มทยอยส่ง SMS แจ้งผลการสมัครสินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย ให้กับผู้ที่ลงทะเบียนในแอปมายโมตั้งแต่วันที่ 13 พ.ค.เป็นต้นมา