หมดสิทธิ

เราไม่ทิ้งกัน
โยนกันไป โยนกันมา

เราไม่ทิ้งกันโดนทิ้งทุกทาง โยนกันไป-มาสุดท้ายประชาชนซวย

เมื่อสถานะสีส้มถูกตัดสิทธิ ประชาชนจึงไปตามคำแนะนำคือลงทะเบียนเกษตรกร สุดท้าย ไม่มีสิทธิทั้งสอง เอาไงต่อดี