แจก5พัน

เราไม่ทิ้งกัน
สถานะสีเหลือง ได้เงินแน่ แค่รอ

เราไม่ทิ้งกันสถานะสีเหลือง โดนหลอกอีกตามเคย คงเดิม

เช้านี้หลายๆคนก็ต้องรีบเปิดเว็บไซต์เพื่อดูว่ายอดเงินเข้าหรือไม่ สำหรับกลุ่มสีเหลือง ยังคงเดิมไม่เปลี่ยนแปลง