โควิด

เปิดกิจการบางประเภท

แผนปลดล็อก ผ่อนปรนให้เปิดร้าน เปิดสถานที่ต่างๆเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนประชาชน